ยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลทบทวนการสร้างโรงงานยาสูบจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยเห็นว่าควรสร้างที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่แทน

  
     ผู้สมาคมผู้บ่มเพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย 5 สมาคมในภาคเหนือยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลทบทวนการสร้างโรงงานยาสูบจากนิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยเห็นว่าควรสร้างที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่แทน
สมาคมผู้บ่มเพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบไทย 5 สมาคมในภาคเหนือนำโดยนายสุธี ชวชาติ นายกสมาคม ผู้บ่ม ผู้เพาะปลูกและผู้ค้าใบยาสูบจังหวัดลำปางรวมตัวที่ห้องประชุมโรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ่านแถลงการณ์ขอให้รัฐบาลทบทวนนโยบายการย้ายโรงงานยาสูบไปอยู่ที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หลังจากเกิดมหาอุทกภัยครั้งใหญ่ เกรงจะเกิดผลกระทบต่อวงจรอุตสาหกรรมยาสูบในอนาคต โดยทางกลุ่มเห็นว่าพื้นที่ดังกล่าวเสี่ยงต่อการเกิดอุทกภัย ประกอบกับการก่อสร้างด้วยงบประมาณกว่า 16,000 ล้านบาท เพิ่งดำเนินไปเพียงร้อยละ 10 ของโครงการเท่านั้น โดยเห็นว่าพื้นที่ที่เหมาะที่สุดที่จะสร้างโรงงานยาสูบคือพื้นที่เดิมที่อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่กว่า 200 ไร่ สถานที่เดิมที่จะสร้างโรงงานยาสูบและถูกยกเลิกโครงการไปเมื่อปี พ.ศ.2540 ในรัฐบาลชุดที่ผ่านมา และย้ายไปตั้งที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ โดยกล่าวว่าที่อำเภอสันทรายมีความเหมาะสมเนื่องจากอยู่ในพื้นที่ปลูกยาสูบทั้งเชียงใหม่ เชียงราย พะเยา แม่ฮ่องสอน ลำปางและลำพูน สถานที่ปลูกโดยตรง ซึ่งจะเป็นการสร้างงาน สร้างรายได้ ประหยัดค่าขนส่งในระยะยาว โดยจะยื่นหนังสือผ่านนายบุญทรง เตริยาภิรมย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังต่อไป
สำหรับภาคเหนือตอนบนส่วนใหญ่ผลิตยาสูบพันธุ์เวอร์จิเนียร์ มีเกษตรกร 3 แสนราย ผลผลิตปีละประมาณ 13 ล้านกิโลกรัม ส่งออกและขายในประเทศครึ่งต่อครึ่ง
 
9 ธันวาคม 2554 , 20:05 น. , อ่าน 1182  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-อนุสรา-กาญจนาพร สวท.เชียงใหม่