ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เชิญประชาชนถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นทำความดี และตั้งจิตอธิษฐานทำดีถวายในหลวง

  
     เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่นั้นได้จัดกิจกรรมเนื่องในวันเข้าพรรษาตามวัดต่าง ๆ และมีประชาชนเข้าวัด ปฏิบัติธรรม ฟังเทศ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเองและครอบครัว บางรายได้ถวายสังฆทานและผ้าอาบน้ำฝน เครื่องอัฐบริขาร จตุปัจจัย แด่พระภิกษุเพื่อใช้ในช่วงเข้าพรรษาตลอด 3 เดือน นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองแห่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ที่แสดงออกถึงความเป็นล้านนา ทั้งนี้ได้เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่ขอให้ถือเอาวันเข้าพรรษาเป็นวันเริ่มต้นทำความดี งดเหล้าเข้าพรรษา ซึ่งบางคนอาจจะสามารถเลิกดื่มสุราได้ตลอดชีวิตหากเริ่มในวันนี้โดยขอให้ตั้งจิตอธิษฐานทำดีถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่จังหวัดเชียงใหม่ช่วงบ่ายที่ผ่านมาพบว่าประชาชนที่เดินทางมาใช้เวลาวันหยุดพักผ่อนที่จังหวัดเชียงใหม่ได้เดินทางไปซื้อของฝากของที่ระลึกกลับไปฝากญาติมิตร ส่งผลให้ตลาดวโรรส ตลาดต้นลำไย ศูนย์หัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง และร้านจำหน่ายอาหารพื้นเมืองคลาคล่ำไปด้วยนักท่องเที่ยว และได้ทยอยเดินทางกลับภูมิลำเนาแล้ว
 
, อ่าน 1162  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่