ญี่ปุ่นเตรียมนำเสนอภูเขาไฟฟูจิและดอกบัวโอกะฮาสุ จากเมล็ดอายุกว่า 2 พันปีที่จัดแสดงเพียงสองแห่งในโลกคือราชวังอิมพีเรียลและมหาวิทยาลัยโตเกียวมาจัดแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลก

  
     นายคัทสึฮิโระ ชิโนะฮาระ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทย เดินทางไปดูสถานที่จัดเตรียมพื้นที่จัดสวนของญี่ปุ่นเนื้อที่ 1,500 ตารางเมตรภายในสถานที่จัดงานมหกรรมพืชสวนโลก โดยล่าสุดคณะทำงานได้เริ่มลงพื้นที่เพื่อจัดเตรียมสถานที่ โดยญี่ปุ่นได้จำลองภูเขาไฟฟูจิ บ่อน้ำ และหินญี่ปุ่นเขียนข้อความ “รู้ความพอ” ตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งที่ญี่ปุ่นก็มีวัดโยอันจิ ที่ถ่ายทอดแนวคิดนี้มาช้านาน โดยญี่ปุ่นจะนำดอกบัวโอกะฮาสุ ซึ่งนักวิทยาศาสตร์ชาวญี่ปุ่นปลูกขึ้นจากเมล็ดที่มีอายุกว่า 2 พันปี และมีอยู่เพียงสองแห่งในโลกคือพระราชวังอิมพีเรียลและมหาวิทยาลัยโตเกียว มาปลูกในส่วนจัดแสดง และจะส่งมอบให้ไทยเมื่อจบงาน กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ประจำประเทศไทยกล่าวว่างานพืชสวนโลกในครั้งนี้ญี่ปุ่นให้ความสำคัญมากที่จะร่วมเฉลิมฉลองเนื่องในวโรกาส 60 ปีแห่งการครองราชย์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และในวโรกาสที่ทรงมีพระชนมายุ 80 พรรษา และในโอกาสสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-ญี่ปุ่น 120 ปี สำหรับสวนกลางแจ้งของญี่ปุ่นนั้นมีเนื้อที่ 1,500 ตารางเมตร ขณะนี้ดำเนินการแล้วเสร็จกว่าร้อยละ 35 ขณะนี้โครงสร้างพื้นฐานเสร็จเรียบร้อยแล้ว การจัดสวนนอกประเทศครั้งนี้เป็นหนึ่งในจำนวนหลายสวนที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยจัดมาและเป็นงานที่ใหญ่ที่สุดในเขตร้อนชื้น นอกจากนี้ญี่ปุ่นยังได้รับจัดนิทรรศการภายในงานอีกส่วนหนึ่งด้วย
 
, อ่าน 1166  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่