รัฐบาลญี่ปุ่นลงนามในสัญญาความตกลงว่าด้วยการสนับสนุนโครงการบรรเทาและแก้ไขภัยธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 1,680,000 บาท

  
     ที่ห้องประชุมศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายคัทสึฮิโระ ชิโนะฮาระ กงสุลใหญ่ญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ ในนามของรัฐบาลญี่ปุ่น ได้ร่วมพิธีลงนามตามความตกลงความร่วมมือทางด้านเศรษฐกิจแบบให้เปล่าขั้นพื้นฐานและความมั่นคงทางด้านมนุษย์ เพื่อสนับสนุนโครงการบรรเทาและแก้ไขภัยธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ กับนายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเป็นการสนับสนุนเงินจำนวน 1,680,000 บาท เพื่อจัดซื้อเรือท้องแบนพร้อมอุปกรณ์จำนวน 4 ลำ เพื่อใช้ในการช่วยเหลือและขนย้ายผู้ประสบภัยธรรมชาติในจังหวัดเชียงใหม่ สำหรับการมอบเงินช่วยเหลือเพื่อสนับสนุนซื้อเรือท้องแบนใช้ในการขนย้ายผู้ประสบภัยธรรมชาติที่เชียงใหม่ในครั้งนี้ สืบเนื่องจากเมื่อปลายปีที่แล้วได้เกิดอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ขึ้นหลายครั้ง ส่งผลกระทบต่อทรัพย์สินของทางราชการและประชาชนในวงกว้าง การเข้าไปช่วยเหลือหรือขนย้ายผู้ประสบภัย ตลอดจนการแจกจ่ายเครื่องยังชีพในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วม เป็นไปด้วย ความยากลำบาก ทางจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ขอความช่วยเหลือไปยังรัฐบาลญี่ปุ่น บัดนี้ ได้รับการตอบรับจากรัฐบาลญี่ปุ่นแล้ว จึงได้มีการลงนามในสัญญาดังกล่าว ซึ่งทางจังหวัดเชียงใหม่จะได้ดำเนินการจัดซื้อเรือท้องแบน เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของสัญญาต่อไป.
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ข่าวโดย : ชูโชค ทองตาล่วง ปชส.เชียงใหม่