รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดภาคเหนือทั้ง 17 จังหวัดติดตั้งเครื่องเตือนภัยระบบไซเรนและติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนให้เสร็จภายในสัปดาห์นี้

  
     นายเสริมศักดิ์ พงษ์พาณิชย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวภายหลังประชุมผู้ว่าราชการจังหวัด 17 จังหวัดภาคเหนือถึงเรื่องการเตรียมการป้องกันอุทกภัย วาตภัยและดินถล่มพื้นที่จังหวัดภาคเหนือว่า ล่าสุดได้ให้นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้บูรณาการแผนเป็นหนึ่งเดียว และให้แต่ละพื้นที่จัดทำแผนรองรับ ทั้งนี้ได้เน้นย้ำเจ้าหน้าที่กรมอุตุนิยมวิทยาถึงการพยากรณ์อากาศขอให้ทำในพื้นที่เล็กลงกว่าเดิม เพื่อความชัดเจนและการเตรียมการเฝ้าระวังที่มีประสิทธิภาพ โดยขณะนี้ในส่วนของจังหวัดภาคเหนือนั้นมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 1,063 หมู่บ้าน และมี 631 หมู่บ้านยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องมือวัดระดับน้ำฝน ส่วนอีก 775 หมู่บ้านยังไม่ได้ติดตั้งเครื่องเตือนภัยระบบไซเรน โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้สั่งการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 17 จังหวัดภาคเหนือจัดหามาติดตั้งภายใน 1 สัปดาห์โดยให้นำมาจากพื้นที่สีเขียวหรือพื้นที่ที่ไม่อยู่ในภาวะเสี่ยง หากไม่พอให้จัดงบประมาณจังหวัดติดตั้งโดยด่วน ขณะที่ข้อมูลของกรมทรัพยากรธรณีระบุขณะนี้ประเทศไทยมีพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่ม 51 จังหวัดครอบคลุมทุกภูมิภาคของประเทศ โดยเบื้องต้นสามารถใช้ภูมิปัญญาชาวบ้านในการรับรู้แจ้งเตือนเหตุได้ เช่น กรณีดินมีรอยแยกอยู่บนเนินเขา พื้นที่ที่เคยมีน้ำป่า เชิงเขาที่มีตะกอนทราย พื้นที่เคยเกิดโคลนถล่ม สีของน้ำที่ขุ่นจากดิน ฝนที่ตกเกินกว่าร้อยมิลลิลิตรต่อชั่วโมง พายุฝนจะเป็นปัจจัยกระตุ้นสำคัญของการเกิดดินโคลนถล่ม ทั้งนี้ทุกพื้นที่ต้องเตรียมพื้นที่สำหรับอพยพประชาชนให้พร้อมด้วย
 
, อ่าน 1199  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่