สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารีจะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่ 20 กรกฎาคมนี้

  
     นางปรานอม เชื้อศักดาหงษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เปิดเผยว่าเนื่องในวโรกาสที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ โปรดเกล้าโปรดกระหม่อม จะเสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2549 (เวลา 08.10 น.) ซึ่งพิพิธภัณฑ์การศึกษาของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทางโรงเรียนได้ร่วมกับสมาคมศิษย์เก่า สมาคมผู้ปกครองและครู และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้จัดทำขึ้นเพื่อบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับประวัติของโรงเรียน การจัดการศึกษา เกียรติประวัติและความภาคภูมิใจของโรงเรียนเป็นอนุสรณ์ 100 ปีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพที่เจ้าอินทวโรรสสุริยวงศ์ เจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่องค์ที่ 8 ได้ก่อตั้งโรงเรียนสำหรับการศึกษาของเด็กหญิงเมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2449 ในฐานะโรงเรียนเจ้าหลวง ต่อมาสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวสาอัยยิกาเจ้า พระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัย โดยพิพิธภัณฑ์ดังกล่าวนั้นสำเร็จเรียบร้อย พร้อมจะเป็นแหล่งเรียนรู้ของนักเรียนและประชาชนทั่วไปในลักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตโดยได้น้อมนำแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาให้นักเรียนและผู้สนใจได้ศึกษา สำหรับพิพิธภัณฑ์การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ แบ่งเป็นห้องเรียนรู้ต่าง ๆ อาทิ การศึกษาในอดีตของไทย การศึกษาในคุ้ม โรงเรียนเจ้าหลวง วัฒโนทัยนามพระราชทาน เจ้าหลวงเจ้าแผ่นดิน ภูมิปัญญาล้านนา เกียรติประวัติวัฒโนทัย และอุทยานการเรียนรู้กลางแจ้ง
 
, อ่าน 1379  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่