สมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมฝึกทักษะและทดสอบเป็นผู้ประกาศ

  
    สมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่จัดอบรมฝึกทักษะและทดสอบเป็นผู้ประกาศ รับสมัครเพียง 300 คนถึงวันที่ 15 สิงหาคม 2549
นางสาวลักษมี ศรีสมเพชร นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า สมาคมฯ กำหนดจัดอบรมฝึกทักษะเตรียมความพร้อมเป็นผู้ประกาศ รวมทั้งจัดการทดสอบเพื่อรับบัตรอนุญาตเป็นผู้ประกาศ โดยได้รับความอนุเคราะห์จากกรมประชาสัมพันธ์มาเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรมและจัดทดสอบระหว่างวันที่ 2-7 กันยายน 2549 โดยทำการ อบรมเตรียมความพร้อมในวันที่ 2-3 กันยายน ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และทำการทดสอบระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2549 ณ สถาบันคริสเตียนนิเทศสัมพันธ์ (CCI) มหาวิทยาลัยพายัพ
นายกสมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า เนื่องจากปัจจุบันมีผู้สนใจในวิชาชีพการเป็นผู้ประกาศทางสถานีวิทยุกระชายเสียงและวิทยุโทรทัศน์อย่างแพร่หลาย แต่ส่วนใหญ่ยังไม่มีใบรับรองการเป็นผู้ประกาศอย่างถูกต้อง สมาคมฯ จึงได้ริเริ่มดำเนินการจัดอบรมและทดสอบครั้งนี้ขึ้น ทั้งนี้ผู้สนใจสมัครเข้ารับการอบรมและทดสอบต้องมีอายุ 18 ปีบริบูรณ์ อ่านออกเสียงภาษาไทยได้ถูกต้อง ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา รวมทั้งพระภิกษุสามเณรก็สามารถสมัครสอบได้ อัตราค่าสมัคร สมาชิกตลอดชีพของสมาคมฯ คนละ 2,500 บาท และบุคคลทั่วไปคนละ 2,850 บาท
ผู้สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครด้วยตนเองได้ที่ คุณประสิทธิ์ จินาจันทร์ สำนักงานสมาคมนักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์และผู้สื่อข่าวจังหวัดเชียงใหม่ อาคารศรีสมเพชรกรุ๊ป เลขที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์ 0-5321-2109 ,095321-3688 ต่อ 511 โทรสาร 0-5321-5632 หรือดาวน์โหลดระเบียบการและใบสมัครทางเว็บไซด์ได้ที่ www.srisomphetch.com สามารถสมัครทางไปรษณีย์โดยส่งเอกสารและชำระค่าสมัครทางธนาณัติ ถึงนางสาวลักษมี ศรีสมเพชร ปณ.ช้างเผือก จังหวัดเชียงใหม่ 50200 รับสมัครเพียง 300 คน หมดเขตรับสมัครวันที่ 15 สิงหาคม 2549
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   พยนต์ ยศสุพรหม