กลุ่มผู้ประกอบการท่องเที่ยวจังหวัดตราด จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ หวังเพิ่มจำนวนนักท่องเที่ยว ขณะที่ข้อมูลล่าสุดนักท่องเที่ยวเที่ยวตราดเพิ่มร้อยละ 10

  
     การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต 5 จัดงานส่งเสริมการขาย ตราด – เกาะช้าง โร๊ดโชว์ ที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยนำผู้ประกอบการท่องเที่ยวและธุรกิจที่เกี่ยวข้องมาร่วม ออกร้านเพื่อประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวของจังหวัดตราดแก่ประชาชนชาวเชียงใหม่และใกล้เคียง ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง จังหวัดเชียงใหม่ นายชูชาติ อ่อนเจริญ ผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคกลางเขต 5 กล่าวว่า ภาคตะวันออกมีสถานที่ท่องเที่ยวหลากหลายล้วนสวยงามมีชื่อเสียง ทั้งชายทะเล เกาะแก่ง หมู่บ้านประมง ป่าชายเลน และผลไม้นานาชนิด โดยเฉพาะจังหวัดตราดมีเกาะ 52 เกาะ เช่น เกาะช้าง เกาะกูด เกาะเหลายา เป็นต้น การส่งเสริมการขายในครั้งนี้จะช่วยกระตุ้นให้นักท่องเที่ยวในภาคเหนือได้รู้จักจังหวัดตราดมากยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างสัมพันธ์กับกลุ่มนักธุรกิจในภาคเหนือด้วย ปี 2548 พบว่านักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างประเทศเดินทางไปเที่ยวจังหวัดตราดเพิ่มขึ้นจากปี 2547 ร้อยละ 10 ประมาณ 830,000 คน ส่งผลให้รายได้จากการท่องเที่ยวสูงถึงสี่พันกว่าล้านบาท โดยปีนี้คาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวสูงถึง 9 แสนคน โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวจากกลุ่มยุโรปให้ความสนใจเที่ยวจังหวัดตราดเพิ่มมากขึ้นทุกปี
 
, อ่าน 1192  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่