องค์การสวนพฤกษศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุ่มงบประมาณกว่า 4 ล้านบาท จัดสวนแสดงในงานมหกรรมพืชสวนโลก ราชพฤกษ์ 2549 รวบรวมพันธุ์ไม้หายากกว่า 80 ชนิดมาจัดแสดง

  
     ดร.วีระชัย ณ นคร ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนว่าเพื่อเป็นการร่วมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงครองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี และเจริญพระชนมายุ 80 พรรษา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เชียงใหม่ ร่วมกับสวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์กรุงเทพมหานคร สวนหลวง ร.9 และอุทยานจตุจักร จะจัดสวนเฉลิมพระเกียรติ แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ผู้ทรงอัจฉริยภาพด้านการเกษตรของโลกที่ทรงส่งเสริมปกป้องพืชพันธุ์และรักษาความหลากหลายทางชีวภาพในประเทศไทย ในงานราชพฤกษ์ 2549 ภายใต้แนวคิด สวนรวมพันธุ์ไม้ไทย เทิดไท้มหาราชา โดยรวมพันธุ์ไม้เด่น และพันธุ์ไม้แปลกหายากของไทยกว่า 80 ชนิด อาทิ ต้นปรู๋ กระเจา กระดังงาจีน กระดังงาไทย กระโดน กระทิง กระทุ่มน้ำ กระทุ่มบก กล้วยหมูสัง กาสะลองคำ กำลังม้าเลือด ไก๋แดง ขะเจาะน้ำ ขี้เหล็กไทย ควินิน เป็นต้น อวดสายตานานาชาติ บนพื้นที่ 1,600 ตารางเมตร ซึ่งจะเป็นสวนแห่งความหลากหลายมากคุณค่าและความงามของพรรณไม้ไทยให้เป็นที่ประจักษ์แก่ชาวโลก สำหรับสวนที่จะจัดแสดงนั้นจะประกอบด้วยสระน้ำขนาดใหญ่ แซมด้วยพันธุ์ไม้หายากกลางสวนสลับทางเดินอย่างกลมกลืน โดยจะมีการปลูกหญ้าแฝกแซมขอบบ่อน้ำ โดยจะจัดทำบัญชีต้นไม้ทุกต้นพร้อมภาพถ่ายพร้อมคำอธิบายเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้ศึกษา สำหรับสวนในส่วนจัดแสดงขององค์การสวนพฤกษศาสตร์นั้นได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากบริษัทการบินไทย จำกัด มหาชน 1ล้านบาท บริษัทปูนซิเมนไทยจำกัด มหาชน 1 ล้านบาทและธนาคารไทยพาณิชย์ อีก 1 ล้านบาท รวมงบประมาณในการดำเนินการครั้งนี้กว่า 4 ล้านบาท และจะเนรมิตสวนให้สวยงามโดดเด่นที่สุดในงาน
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่