ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ระบุ งานมหกรรมพืชสวนโลกถือเป็นประวัตศาสตร์ครั้งสำคัญของเชียงใหม่และประเทศไทย โดยจะจัดสวนที่สวยที่สุดเพื่อมอบให้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ในอนาคต

  
     ดร.วีระชัย ณ นคร ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ เปิดเผยว่าจากการที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 4 ล้านบาทสำหรับดำเนินการจัดสวนเนื้อที่ 1 ไร่ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติ ราชพฤกษ์ 2549 นั้น ขณะนี้ได้มีการเข้าไปดำเนินการในส่วนของเครื่องจักรกลหนัก มีการขุดบ่อ ทำทางเดิน ติดตั้งหินแกะสลักตราสัญลักษณ์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ซึ่งบ่อน้ำที่จะจัดสร้างนั้นเป็นบ่อขนาดใหญ่จะทำการปูพลาสติกรองพื้นด้วย ขณะเดียวกันอาจจะมีปัญหาอุปสรรคเรื่องน้ำเพราะต้องใช้น้ำถึง 200 คันรถบรรทุกสำหรับเติมบ่อ ล่าสุดได้ประสานขอน้ำจากกรมวิชาการเกษตรเรียบร้อยแล้ว ในส่วนของดินในพื้นที่ก็จะใส่ปุ๋ยเพื่อเตรียมปรับคุณภาพดินรองรับต้นไม้ที่จะปลูก โดยจะเริ่มนำต้นไม้มาลงปลูกประมาณเดือนกันยายนเป็นต้นไป สวนดังกล่าวเมื่อสร้างแล้วเสร็จจะส่งมอบให้จังหวัดเชียงใหม่ดูแลต่อไปและจะไม่นำต้นไม้กลับแม้จะเป็นไม้หายาก เพราะคาดว่าสวนในงานราชพฤกษ์ 2549 จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของเชียงใหม่ในอนาคต ผู้อำนวยการสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กล่าวด้วยว่า จะมีการจัดเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เข้าไปให้ความรู้แก่ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่เข้าไปเที่ยวในงานราชพฤกษ์ 2549 เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับต้นไม้ต่าง ๆ ควบคู่กันไปด้วย โดยงานดังกล่าวถือเป็นประวัติศาสตร์สำคัญของประเทศไทย โดยเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนักท่องเที่ยวต้องการมาเที่ยวสถานที่ธรรมชาติ และต้องเดินทางไปหลายพื้นที่ แต่เมื่อมางานมหกรรมพืชสวนโลกฯ จะเป็นการรวบรวมพันธุ์ไม้หายากที่สุดและดีที่สุดในโลกในงานเดียว และน่าจะเป็นแม่แบบที่ดีในการจัดสวนขนาดใหญ่ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้จริง
 
, อ่าน 1203  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่