คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ เสนอทางเลือกพลังงานนิวเคลียร์ในการผลิตไฟฟ้า ล่าสุดจะจัดสัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นประชาชนที่เชียงใหม่

  
     คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ จะจัดสัมมนาเรื่องการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงด้านเทคโนโลยีของโรงไฟฟ้านิวเคลียร์และร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อรองรับโครงการโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต รศ.ดร.นิกร มังกรทอง รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่าพลังงานเป็นองค์ประกอบที่สำคัญยิ่งในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน ขณะที่พลังงานน้ำมัน พลังงานถ่านหินและแก้ส นับวันจะลดน้อยลงและมีราคาแพงขึ้น ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตที่มีราคาแพงตามมา พลังงานนิวเคลียร์ถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ประชาชนควรเริ่มให้ความสนใจศึกษาข้อดี ข้อเสียเพื่อความเข้าใจที่ถูกต้อง เพื่อการตัดสินใจในการผลิตโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในอนาคต ปัจจุบันพบว่าหลายประเทศได้ใช้พลังงานจากโรงไฟฟ้านิวเคลียร์แล้ว เช่นญี่ปุ่น และประเทศในแถบยุโรปหลายประเทศ ซึ่งการตัดสินใจสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะต้องใช้งบประมาณจำนวนมาก เพราะมีราคาสูง แต่พบว่าต้นทุนต่อหน่วยของพลังงานไฟฟ้านิวเคลียร์มีราคาถูกกว่าน้ำมันและถ่านหิน แต่ต้องผลิตจำนวนมาก อย่างไรก็ตามจะต้องมีการสำรวจสิ่งแวดล้อม สังคม และประชาชน ให้เกิดความเข้าใจและการยอมรับก่อนผลิตซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาไม่น้อยกว่า 10 ปี สำหรับการสัมมนาการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากพลังงานนิวเคลียร์ จะมีขึ้นในวันจันทร์ที่ 24 กรกฎาคม 2549 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ สนใจสำรองที่นั่งโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ ได้ที่ โทรศัพท์หมายเลข 0-5394-3322 ได้ทุกวันในเวลาราชการ
 
, อ่าน 1185  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่