ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นำหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดเชียงใหม่ร่วมลงนามถวายพระพรเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพระอาการประชวร

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยรองผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง 3 คน นำหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงนามถวายพระพร เบื้องหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่บริเวณโถงด้านหน้าอาคารอำนวยการกลาง ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้เชิญชวนประชาชนชาวเชียงใหม่สวมเสื้อเหลืองร่วมพิธีและลงนามถวายพระพร เจริญจิตภาวนาเพื่อถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ขณะนี้ได้ตั้งจุดลงนามถวายพระพรที่บริเวณโถงด้านหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ หลังจากนั้นทางจังหวัดจะจัดส่งรายนามประชาชนไปยังกระทรวงมหาดไทยเพื่อรวบรวม ขณะที่ในวันพรุ่งนี้จะประกอบพิธีเจริญจิตอธิษฐานที่วัดสวนดอกวรวิหาร โดยมีพระสงฆ์ 379 รูป ส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจะจัดพิธีสวดนพเคราะห์ เจริญเมตตาจิตตภาวนา ถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
 
, อ่าน 1174  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่