จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดพิธีถวายพระพรชัยมงคลและอธิษฐานจิตแด่พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวฯให้หายจากพระอาการประชวร

  
     จากการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระประชวรต้องเข้ารับการผ่าตัดขยายช่องทางเดินประสาทของพระปิฐิกัณฐกัฐิระดับบั้นพระองค์ (Lumbar spine) โดยใช้กล้องจุลทัศน์ (Microsurgical decompression) ณ โรงพยาบาลศิริราช กรุงเทพมหานคร สร้างความวิตกกังวลแก่พสกนิกรชาวไทยทั่วประเทศ ล่าสุดจังหวัดเชียงใหม่ได้ตั้งจุดลงนามถวายพระพรสำหรับประชาชนทั่วไป ที่บริเวณห้องโถงศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ มีประชาชนจำนวนมากไปรอลงนามถวายพระพร ขณะเดียวกันในวันพรุ่งนี้ (20 กรกฎาคม 2549) เวลา 15.00 น. จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะสงฆ์จะจัดพิธีรวมพลังใจถวายพระพรในหลวง ณ วิหารหลวงวัดสวนดอกเพื่อถวายความจงรักภักดี เจริญจิตภาวนาแผ่เมตตาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพระอาการประชวร และพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไปวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร จัดพิธีสวดสะเดาะห์พระนพเคราะห์ เจริญเมตตาจิตภาวนา ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เพื่อให้ทรงหายจากพระอาการประชวร ณ วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารพร้อมกับประชาชนทั่วประเทศด้วย
 
, อ่าน 1168  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่