ประชาชนชาวเชียงใหม่พร้อมใจสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมพิธีอธิษฐานจิตขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร

  
     วันนี้ประชาชนชาวเชียงใหม่ต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อร่วมถวายพระพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยวันนี้สถานที่ราชการต่าง ๆ พบว่าข้าราชการทุกหมู่เหล่าต่างพร้อมใจสวมเสื้อสีเหลือง แม้ว่าทางจังหวัดจะขอความร่วมมือให้ข้าราชการสวมเสื้อเหลืองเพียง 2 วันคือวันจันทร์ กับวันอังคาร แต่พบว่าในวันนี้ข้าราชการต่างพร้อมใจกันสวมเสื้อสีเหลืองมาเอง ขณะที่ในตัวเมืองเชียงใหม่บรรดาพ่อค้า ประชาชนต่างสวมเสื้อสีเหลืองอร่ามกันทั่วเมือง เช่น ตลาดวโรรส แหล่งจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง ซึ่งประชาชนต่างกล่าวเป็นเสียงเดียวกันว่าการสวมเสื้อสีเหลืองเพื่อแสดงสัญลักษณ์อธิษฐานจิตขอให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว วันนี้ตั้งแต่เวลา 15.00 น.เป็นต้นไปมีพิธีเจริญจิตภาวนา อธิษฐานจิตขอพร รวมพลังชาวไทยถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน โดยมีพระสงฆ์ 379 รูปและประชาชนกว่า 500 คนร่วมพิธีดังกล่าวที่วัดสวนดอกวรมหาวิหาร ขณะที่เวลา 19.00 น.เป็นต้นไปที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหารจะมีพิธีสวดสะเดาะพระนพเคราะห์ เจริญจิตตภาวนาเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
 
, อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่