หลายหน่วยงานในจังหวัดเชียงใหม่พร้อมใจจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา อธิษฐานเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ ประชาชนต่างสวมเสื้อสีเหลืองร่วมพิธีทางศาสนาตามวัดต่าง ๆ ที่จัดกิจกรรมทั่วเมืองเชียงใหม่ ที่วิหารหลวงวัดสวนดอกวรมหาวิหาร ได้มีพิธีรวมพลังใจชาวเชียงใหม่ถวายพระพรพ่อหลวงของแผ่นดิน มีพระสงฆ์ 379 รูป และประชาชนกว่า 500 คน ร่วมพิธี ส่วนที่วัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวรสิทธาจารย์ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ พร้อมพระเถรานุเถระ จัดพิธีสวดสะเดาะห์พระนพเคราะห์ เจริญจิตภาวนาให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร ท่ามกลางศรัทธาสาธุชนร่วมพิธีจำนวนมาก โดยในพิธีดังกล่าวได้มีพิธีเวียนเทียนประทักษิณารอบพระบรมธาตุเจดีย์ ปรกจิตอธิษฐาน โดยมีศาสตราจารย์เกียรติคุณมณี พยอมยงค์ นำสวดพิธีเบิกบายวายศรี ยื่นโยงโองการบูชาขันธ์ 5 ขณะเดียวกันที่โบสถ์คริสตจักร ภายในมหาวิทยาลัยพายัพ คณาจารย์และนักศึกษาได้พร้อมใจจัดพิธีนมัสการสวดอธิษฐานจิตขอพรพระเจ้า เพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว
 
, อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่