สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย

  
     สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดตลาดเชียงใหม่อาหารปลอดภัย จำหน่ายอาหารปลอดภัยทุกวันศุกร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเครือข่ายอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย จัดพิธีเปิดตลาดอาหารปลอดภัย ณ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ (ใกล้สนามกีฬาสมโภช 700 ปี)เพื่อดำเนินงานตามแผนงานพัฒนาเครือข่ายการตลาดพืชอาหารปลอดภัย วัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณสารเคมีกำจัดศัตรูพืชในพืชอาหาร ลดการปนเปื้อนจุลินทรีย์ในอาหาร ให้ประชนชนผู้บริโภคมีสุขภาพดี โดยมีตลาดสำหรับซื้อสินค้าปลอดภัยได้มากขึ้น ในระยะแรกจะจัดขึ้นทุกวันศุกร์ของสัปดาห์
ภายในงาน มีกิจกรรมโชว์เมนูสุดอร่อย โดยเชฟจากชมรมพ่อครัว-แม่ครัวภาคเหนือ กิจกรรม ศึกสื่อตะหลิวทองคำ ชิงรางวัล และกิจกรรม ก๋ำซ้า จ่ายกาดอาหารปลอดภัย พร้อมส่วนลดพิเศษ โดย นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล กล่าวถึงนโยบายอาหารเชียงใหม่ปลอดภัย (Food Safety Chiang Mai policy) ซึ่งจะต้องมีการควบคุมให้ได้มาตรฐานในระดับไร่นาสู่โต๊ะอาหาร (From Farm to Table) ไว้ 4 ระดับ คือควบคุมการนำเข้า ปัจจัยการผลิต และคุณภาพพืช สัตว์น้ำ สัตว์บก ที่เป็นแหล่งผลิตและการจำหน่าย ควบคุมและพัฒนากระบวนการผลิตในแหล่งผลิต ฟาร์มไร่นา และเกษตรกร ให้ได้มาตรฐาน GAP ส่วนโรงงาน และผู้ประกอบการ จะต้องมีกระบวนการผลิต ตามมาตรฐานโรงงานอาหารแปรรูปตามระบบ GMP และ HACCP ผลผลิตต้องได้รับการตรวจสอบและรับรองจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้สินค้าในจังหวัดและสินค้าส่งออกมีมาตรฐานเดียวกัน และควบคุมการจำหน่ายอาหารในสถานประกอบการ เช่น ตลาดสดน่าซื้อ ห้างสรรพสินค้า ซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านอาหาร เป็นต้น ต้องมีป้ายรับรองความปลอดภัยจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นป้ายอาหารปลอดภัย (Food Safety) หรือป้ายอาหารสะอาดรสชาติอร่อย (Clean Food Good Taste) นอกจากนี้ ศูนย์สินค้าเกษตรภาคเหนือ ยังจำหน่าย ผัก ผลไม้ปลอดสารพิษ เนื้อหมู เนื้อไก่ ไข่ไก่อนามัย ข้าว และอาหารทะเลสด มีคุณภาพให้แก่ประชาชนทุกวัน
สืบเนื่องจาก เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง ความร่วมมือ (MOU) ทั้งหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เครือข่ายผู้ประกอบการ ชมรมผู้บริโภคอาหาร เครือข่ายผู้ผลิตอาหาร และเครือข่าย อปท. รวม 286 คน เพื่อขับเคลื่อนอาหารเชียงใหม่ปลอดภัยภายในปีนี้
 
3 กุมภาพันธ์ 2555 , 14:57 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่