จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

  
     จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า ให้เป็นวาระของจังหวัด พร้อมเดินหน้าป้องกัน แก้ไข ปัญหา เพื่อสุขภาพประชาชนและนักท่องเที่ยว
จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า เพื่อเป็นการรวมพลังในการร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันจากทุกภาคส่วน โดยมีกลุ่มพลังมวลชนจากทั่วจังหวัดร่วมงานกว่าพันคน ณ บริเวณสนามภายในอาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ได้ประกาศให้ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระจังหวัดเชียงใหม่แล้วเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2554 ภายในงานเป็นการรวมพลังมวลชนทั้งจังหวัด มีการจัดแสดงนิทรรศการของหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง การแสดงโฟล์คซองจากศิลปินพื้นเมือง วงโยธวาทิต การแสดงชุด อวยพร อวยชัย ร่วมใจ เชียงใหม่มีสุข และการแสดง เชียงใหม่สดใส ไร้หมอกควัน ทั้งนี้ มีพิธีมอบธงตราสัญลักษณ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่าจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปี 2555 แก่นายอำเภอ ทั้ง 25 อำเภอ เพื่อนำไปรณรงค์ต่อในพื้นที่ ปิดท้ายด้วยการลงนามร่วมกันในการประกาศวาระของจังหวัดเชียงใหม่
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ปัญหาหมอกควันและไฟป่าเป็นวาระสำคัญอันดับแรกของจังหวัดเชียงใหม่ ที่จะรณรงค์ให้ทุกภาคส่วน ร่วมมือกัน งดการเผาป่า เผาในที่โล่ง เกิดโครงการธนาคารใบไม้ เพื่อจัดการเศษไม้ กิ่งไม้ต่างๆ ให้เกิดประโยชน์ นำรายได้สู่ชุมชน ที่สำคัญ คือ เชียงใหม่ต้องพึ่งพาสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติ ที่สะอาดบริสุทธิ์ ให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวมีสุขภาพดี
จังหวัดเชียงใหม่ประสบปัญหาหมอกควันปกคลุม ระหว่างเดือนมกราคม ถึง เมษายน ของทุกปี ก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพ และเศรษฐกิจ โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยว กิจกรรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยว โดยให้ปัญหาหมอกควันเป็นวาระของจังหวัดเชียงใหม่ ที่ต้องดำเนินการแก้ไขอย่างต่อเนื่องและทุกภาคส่วน งดการเผาทุกชนิด ควบคุมฝุ่นละอองจากการก่อสร้าง ขุดดิน ถมดิน และการขนส่งสิ่งดังกล่าว งดการเผาวัชพืช บำรุงรักษาสภาพรถยนต์ ตรวจวัดค่ามลพิษควันดำจากรถยนต์ดีเซล และให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ประชาสัมพันธ์เชิงรุก ให้ประชาชนในพื้นที่งดการเผาทุกชนิด กำจัดขยะจากบ้านเรือนด้วยวิธีการแยก หรือทำปุ๋ยหมัก เป็นต้น
 
3 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:37 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่