โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เตรียมจัดงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น อย่างยิ่งใหญ่

  
    โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย แถลงข่าวจัดงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น อย่างยิ่งใหญ่ โดยปีนี้จะมอบรางวัลมงกุฎเพชรยุพราชวิทยาลัยแก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธี
นายชาญชัย กีฬาแปง ประธานการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น ประจำปี 2555 แถลงข่าวการเตรียมการจัดงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น ประจำปี 2555 ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2555 ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โดยได้เชิญนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีมาเป็นประธานในพิธีเปิด งานดังกล่าวเพื่อพบปะสังสรรค์สร้างความสมานสามัคคีให้แก่ศิษย์เก่ายุพราชทุกรุ่น จัดเป็นประจำทุกปีโดยจะมีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 35 ราย ด้านภาครัฐ 21 ราย ภาคเอกชน 9 รายและผู้สร้างประโยชน์แก่สถาบันและสังคม 5 ราย โดยปีนี้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้พิจารณายกย่องและประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลมงกุฎเพชรยุพราชวิทยาลัยแก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่สถาบันและประเทศชาติ
การจัดงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็นครั้งนี้ถือเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และพิเศษกว่าทุกปี เนื่องจากจะมีพิธี ศักดิสิทธิ์ถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครบรอบ 107 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่เป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้เมื่อครั้งเยาว์วัยของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย เมื่อปี 2548 ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งโรงเรียน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาแล้ว
 
3 กุมภาพันธ์ 2555 , 19:16 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์- นริศรา สวท.เชียงใหม่