รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงานมหกรรมการลงทุนเชียงใหม่ ระบุ ต่างชาติยังเชื่อมั่นการลงทุนในไทย

  
     รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดงานมหกรรมการลงทุนเชียงใหม่ ระบุ ต่างชาติยังเชื่อมั่นการลงทุนในไทย ซึ่งมีความพร้อมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมการลงทุนเชียงใหม่ ครั้งที่ 2 ม่วนตวย รวยแต๊ ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต งานดังกล่าวจัดระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งองค์กรที่เกี่ยวข้องร่วมกับ 27 ธุรกิจ และ 20 ผู้ค้าท้องถิ่น ร่วมกันจัดงานดังกล่าวเพื่อสร้างโอกาสทางการค้าการลงทุนให้แก่นักธุรกิจในภาคเหนือ ในงานมีทั้งพื้นที่การขายและการแสดงสินค้า และการสัมมนาทางวิชาการ โดยสถาบันการเงิน 12 แห่ง ได้นำเสนอเงื่อนไขพิเศษในงาน
รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า นักลงทุนต่างชาติยังคงเชื่อมั่นการลงทุนในประเทศไทย ซึ่งมีศักยภาพพร้อมที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีความพร้อมทั้งทรัพยากร บุคลากรและแรงงาน แต่ได้ขอให้มีการวางระบบป้องกันน้ำท่วมให้ดี ขณะที่การลงทุนในเชียงใหม่ยังคงคึกคัก ทั้งการท่องเที่ยว ห้องพักที่เตรียมไว้รองรับในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวนี้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามามากเป็นพิเศษ ทั้งงานมหกรรมพืชสวนโลก งานไม้ดอกไม้ประดับที่เป็นแม่เหล็กดึงดูดนักท่องเที่ยวเป็นอย่างดี
ในส่วนของพระราชกำหนด 4 ฉบับที่ได้เสนอ จากการอภิปรายของฝ่ายค้านและรัฐบาลในพระราชกำหนด 2 ฉบับที่ผ่านมา มีความเห็นตรงกันว่ามีความจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้ และมีความเกี่ยวเนื่องกันทั้ง 4 ฉบับ ดังนั้นกระบวนการอีก 2 ฉบับที่กำลังดำเนินไปสู่การการปฏิบัติ ทุกฝ่ายเห็นความจำเป็น ขอให้มั่นใจในสิ่งที่จะทำต่อไปทั้งการปรับโครงสร้างหนี้สาธารณะ การเตรียมระดมเงินลงทุนระบบอุทกภัย 350,000 ล้านบาท การจัดตั้งกองทุนประกันภัย 50,000 ล้านบาท การจัดสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ก็จะเป็นก้าวสำคัญที่จะดำเนินการขอให้ทุกฝ่ายมั่นใจ
 
3 กุมภาพันธ์ 2555 , 19:37 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่