งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 เริ่มขึ้นแล้ว

  
    งานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 22 เริ่มขึ้นแล้ว ในย่านการค้าศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ขณะที่รัฐบาลเตรียมงบจังหวัดละ 100 ล้านเพื่อเป็นกองทุนสตรี ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ
นายนพคุณ รัฐไผท สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวาย อำเภอหางดง ครั้งที่ 22 ประจำปี 2555 ณ บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ งานดังกล่าวเพื่อส่งเสริมและพัฒนางานแกะสลักให้มีคุณภาพ มีคุณค่าทางศิลปะ อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอันดีงามและภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจของชุมชนย่านการค้าศิลปหัตถกรรมไม้แกะสลักที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย ปีนี้กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 ซึ่งตรงกับช่วงการจัดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเชียงใหม่ให้มีกิจกรรมเพิ่มขึ้น เป็นการประชาสัมพันธ์งานหัตถกรรมไม้แกะสลักบ้านถวายให้เป็นที่รู้จักและยอมรับจากทั่วโลก สามารถส่งเสริมอุตสาหกรรมในครอบครัวทำให้เศรษฐกิจของชุมชนดีขึ้น ทั้งนี้รัฐบาลมีนโยบายจะก่อตั้งกองทุนสตรีจังหวัดละ 100 ล้าน ซึ่งร้อยละ 70 จะนำไปพัฒนาอาชีพและรายได้ของกลุ่มสตรี ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่อาจจะได้เกิน 100 ล้านเนื่องจากเป็นจังหวัดใหญ่ จึงขอให้ชุมชนวางแผนเตรียมการใช้งบประมาณให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด
หมู่บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นย่านการค้าพาณิชย์ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศ เป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายสินค้าไม้แกะสลัก งานฝีมือ เป็นที่รู้จักในบรรดานักท่องเที่ยวทั่วโลก ปีหนึ่ง ๆ ทำรายได้เข้าจังหวัดหลายร้อยล้านบาท
 
3 กุมภาพันธ์ 2555 , 19:49 น. , อ่าน 1224  

 ข่าวโดย   ชาลิสา –นริศรา สวท.เชียงใหม่