พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับและขบวนรถบุปผชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่อลังการ

  
    พิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับและขบวนรถบุปผชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่ ยิ่งใหญ่อลังการ ปีนี้องค์กรต่าง ๆ จัดขบวนรถบุปผชาติร่วมแสดงในงานกว่า 20 ขบวน ท่ามกลางนักท่องเที่ยวทั้งไทยและต่างชาติให้ความสนใจอย่างแน่นขนัดตลอดสองข้างทาง  
นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ อดีตนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ณ เชิงสะพานนวรัตน์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ปีนี้จัดอย่างยิ่งใหญ่ ภายใต้แนวคิดใต้ร่มมหาราชา วัฒนธรรมล้ำค่า บุปผางาม นามนพบุรีศรีนครพิงค์ จัดระหว่าง 3-5 กุมภาพันธ์ 2555 พิธีเปิดงานจัดภายใต้แนวคิดเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม พิธีเปิดแบ่งเป็น 3 องค์ประกอบด้วย ดอยบุญตระหง่านฟ้า งามสง่านครพิงค์ องค์ที่ 2 ไม้ดอกสวย อุดมด้วยแม่ปิง ระมิงค์นครา องค์ที่ 3 ทวยเทพเทวา ปกปักรักษา นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่ งานดังกล่าวเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเจริญพระชนมพรรษา 80 พรรษา และสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฏราชกุมาร เจริญพระชนมพรรษา 60 พรรษา เพื่อเชิดชูคงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ ส่งเสริมการท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ เผยแพร่ชื่อเสียงของเชียงใหม่ เมืองแห่งดอกไม้งาม สร้างรายได้ให้เกษตรกร เป็นงานที่ถูกบรรจุอยู่ในปฏิทินท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย มีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติให้ความสนใจอย่างแน่นขนัดตลอดสองข้างทาง
ตลอดสองข้างทางที่ขบวนรถบุปผชาติผ่านได้มีการประดับตกแต่งให้เป็นเส้นทางดอกไม้ โดยจัดสถานที่ ทั้งเชิงสะพานนวรัตน์ ข่วงประตูท่าแพ และสถานที่จัดงานสวนสาธารณะหนองบวกหาด เพื่อรองรับนักท่องเที่ยว มีจุดถ่ายรูป ขณะที่ขบวนรถบุปผชาติจะไปจอดให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามที่สวนสาธารณะหนองบวกหาด ในงานมีกิจกรรมต่าง ๆมากมาย ประกอบด้วยการประกวดนางงามบุปผชาติ นางงามบุปผชาตินานาชาติ การแสดงศิลปวัฒนธรรม การประกวดพันธุ์ไม้ดอกไม้ประดับ การจัดซุ้มถ่ายภาพตลอดข้างทาง พร้อมขบวนรถบุปผชาติกว่า 20 ขบวนที่จะจอดให้นักท่องเที่ยวได้ชื่นชมความงาม การออกร้านจำหน่ายสินค้า OTOP และนิทรรศการต่าง ๆ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,ราชกุมารีพระราชทานถ้วยรางวัลแก่ทีมชนะเลิศติดต่อกันมาปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว งานดังกล่าวเป็นงานเทศกาลดอกไม้ 1 ใน 4 แห่งของโลกที่มีชื่อเสียงระดับสากล คkดดารณ์รายได้สะพัดตลอดการจัดงานกว่า 500 ล้านบาท
 
4 กุมภาพันธ์ 2555 , 10:31 น. , อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่