องค์การสวนสัตว์และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างกัน

  
     องค์การสวนสัตว์และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงแลกเปลี่ยนสัตว์ระหว่างกัน โดยนำค่าง 5 สีจากสวนสัตว์เขาดินแลกกับกวางผาของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
นางศรีรัตน์ รัษฐปานะ ประธานกรรมการบริหารองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วยนายศราวุฒิ ศรีสกุน ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ลงนามในบันทึกข้อตกลงการแลกเปลี่ยนสัตว์ ระหว่างองค์การสวนสัตว์กับเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ซึ่งเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีสามารถทดลองขยายพันธุ์กวางผา สัตว์หายากของไทยได้สำเร็จและมีปริมาณมาก นำมาแลกเปลี่ยนกับค่าง 5 สีที่สวนสัตว์เขาดินซึ่งเป็นค่าง 5 สี ฝูงใหญ่ที่สุดในโลกกว่า 50 ตัว รวมทั้งลูกสิงโตเกิดใหม่ที่มีเกินปริมาณพอดี โดยนายภิมุข สิมะโรจน์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์กล่าวว่า การแลกเปลี่ยนสัตว์จะช่วยส่งเสริมซึ่งกันและกัน คืนกำไรให้ประชาชนได้ศึกษาเรียนรู้ เห็นความหลากหลายของสัตว์ ต่อไป
ประธานกรรมการบิรหารองค์การสวนสัตว์กล่าวด้วยว่าองค์การสวนสัตว์และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ทำงานแบบทวิภาคี ร่วมมือส่งเสริมกันและกัน เพื่อเชื่อมโยงการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจของเชียงใหม่ ขณะที่ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกล่าวว่าการทำงานร่วมกันของสององค์กรในลักษณะคู่ค้า ไม่ใช่คู่แข่ง มีการร่วมมือกันจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริทมท่องเที่ยวระหว่างกัน การมีอยู่ของครอบครัวแพนด้าที่สวนสัตว์เชียงใหม่ ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่เพิ่มขึ้นจาก 4 ล้านคนต่อปีเป็นกว่า 5 ล้านคนต่อปี ส่งผลให้นักท่องเที่ยวที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีเพิ่มขึ้นตามมา ในอนาคตก็จะมีการแลกเปลี่ยนสัตว์เพื่อเป็นการส่งเสริมซึ่งกันและกัน ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาเรียนรู้ คืนกำไรให้สังคม
 
4 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:33 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่