อำเภอสันป่าตอง คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามในการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีนี้

  
     อำเภอสันป่าตอง คว้ารางวัลชนะเลิศประเภทสวยงามในการประกวดขบวนรถบุปผชาติ ในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ประจำปีนี้ ขณะที่อำเภอสันกำแพงชนะเลิศประเภทความคิดสร้างสรรค์ บริษัทพรีม่าร์เฮิร์บชนะเลิศประเภทอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม
ผลการประกวดขบวนรถบุปผชาติในงานมหกรรมไม้ดอกไม้ประดับจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 36 ประจำปี 2555 ประเภทสวยงาม ชนะเลิศได้แก่ อำเภอสันป่าตองร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย อำเภอสันทรายร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง อำเภอแม่แตงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง ขณะที่ อำเภอสะเมิง ดอยหล่อ แม่แจ่ม กัลยาณิวัฒนาร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับรางวัลชมเชย
ประเภทความคิดสร้างสรรค์รางวัลชนะเลิศได้แก่ อำเภอสันกำแพงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง อำเภอแม่อาย ไชยปราการ เชียงดาว เวียงแหง พร้าว ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองชนะเลิศอันดับสองอำเภอหางดงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และรางวัลชมเชยได้แก่ อำเภอแม่แตงร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ประเภท อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ชนะเลิศได้แก่บริษัท พรีม่า เฮิร์บ ประเทศไทย จำกัด รองชนะเลิศอันดับหนึ่ง อำเภอเมืองเชียงใหม่ร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รองชนะเลิศอันดับสอง อำเภอฝางร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและรางวัลชมเชย อำเภอแม่ริมร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สำหรับทีมที่ชนะเลิศจะได้รับถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ซึ่งพระราชทานต่อเนื่องปีนี้เป็นปีที่ 4 แล้ว โดยพิธีมอบรางวัลมีขึ้นในช่วงเย็นของวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ณ เวทีสวนสาธารณะหนองบวกหาด
 
4 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:34 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-นริศรา สวท.เชียงใหม่