อำเภอแม่แจ่ม เปิดงานเทศกาลมหกรรม ผ้าตีนจก แม่แจ่ม ครั้งที่ 19

  
    นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เปิดงานเทศกาลมหกรรม ผ้าตีนจก แม่แจ่ม ครั้งที่ 19
นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงานเทศกาลมหกรรมผ้าตีนจกแม่แจ่ม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2555 ณ สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา อำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ เริ่มต้นด้วยวงดุริยางค์โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 31 โรงเรียนแม่แจ่ม โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา พร้อมขบวนแห่ผ้าตีนจกแม่แจ่มขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สถานศึกษา และกลุ่มต่างๆ พร้อมกัน ณ สนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา จากนั้น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ตีฆ้องปล่อยผ้าแพรเปิดงาน หลังจากนั้น เริ่มเคลื่อนขบวนแห่จากสนามโรงเรียนบ้านเนินวิทยา ไปตามถนนเจริญนิรันดร ผ่านแยกโรงเรียนแม่แจ่ม บ้านช่างเคิ่งบน โรงเรียนเมืองเด็กวิทยา ธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่แจ่ม ผ่านที่ว่าการหน้าที่ว่าการอำเภอแม่แจ่ม สถานีตำรวจภูธรแม่แจ่ม สิ้นสุด ณ โรงเรียนชุมชนบ้านช่างเคิ่ง ทั้งนี้ ประธานในพิธี ยังได้เยี่ยมขบวน และเยี่ยมชมกิจกรรมอื่นๆ ภายในงานด้วย
สำหรับงานเทศกาลมหกรรม ผ้าตีนจก แม่แจ่ม ครั้งที่ 19 ได้เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2555 โดยมีกิจกรรมมากมาย เช่น การสาธิตกระบวนการผลิตผ้าตีนจก ผ้าพื้นเมือง ผ้าชนเผ่า สาธิตภูมิปัญญาท้องถิ่น วิถีชีวิตคนเมืองแจ๋ม การแสดงดนตรีพื้นเมือง กิจกรรมประกวด ประมูล จำหน่าย ผ้าตีนจก การแสดงนิทรรศการส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ เอกชน ภาคกลางคืน มีการแสดง แสง สี เสียง มัจฉากาชาด ชกมวยไทย และการประกวดธิดาผ้าตีนจก
ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ได้จดทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว โดย ชื่อสัญลักษณ์หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้เรียกหรือแทนแหล่งภูมิศาสตร์นั้นเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีชื่อเสียง หรือ คุณลักษณะเกิดขึ้นจากภูมิศาสตร์ หรือท้องถิ่นนั้น เนื่องจากมีบุคคลภายนอกมาจ้างช่างทอไปแกะลายผ้าตีนจกลงบนกระดาษกราฟ ให้สีและลวดลายเหมือนทุกอย่าง แล้วนำไปเข้าเครื่องทอ ซึ่งส่งผลให้ผ้าตีนจกแม่แจ่มถูกนำไปเผยแพร่ที่อื่น ทำให้เกิดการลอกเลียนแบบ จนทำให้ผ้าตีนจกแม่แจ่ม ซึ่งเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน เอกลักษณ์เฉพาะถิ่นของผ้าตีนจกแม่แจ่มหายไป จึงได้มีการยื่นขอขึ้นทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์แล้ว
 
5 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:18 น. , อ่าน 1216  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่