จังหวัดเชียงใหม่ประชุมชี้แจงผู้นำหมู่บ้าน ชุมชนเรื่องการใช้เครื่องมือวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัย เตรียมการรับปัญหาอุทกภัย วาตภัยและโคลนถล่ม

  
     สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมชี้แจงการใช้อุปกรณ์เตือนภัยและระบบการแจ้งเตือนภัยให้แก่ผู้นำชุมชนในพื้นที่เสี่ยงภัย อุทกภัยและดินถล่ม ที่มีการติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยจำนวน 178 หมู่บ้าน ในจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเพิ่มทักษะในการใช้อุปกรณ์เตือนภัยและระบบการแจ้งเตือนภัยให้แก่ผู้นำชุมชนสามารถนำไปประชาสัมพันธ์ต่อให้กับประชาชนในพื้นที่เสี่ยงภัย นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่เสี่ยงภัยทั้ง 22 อำเภอ 2 กิ่งอำเภอ ประกอบกับข้อมูลจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคาดว่าเดือนสิงหาคม ถึงเดือนกันยายนปีนี้ร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคเหนือ อาจจะเกิดฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลัน ซึ่งผู้นำหมู่บ้านมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะต้องดูแลคนในชุมชน ไม่ให้เกิดความสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน ขณะนี้สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งเครื่องวัดปริมาณน้ำฝนและไซเรนเตือนภัยในพื้นที่เสี่ยง 178 หมู่บ้าน สำนักชลประทานที่ 1 ติดตั้งระบบโทรมาตรในลำน้ำปิงเพื่อติดตามประเมินสถานการณ์ระดับน้ำปิง กรมทรัพยากรน้ำติดตั้งระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพื้นที่เสี่ยงภัย 10 จุด ศูนย์ปฏิบัติการ OPC จังหวัดเชียงใหม่จัดทำเวปไซต์เตือนภัยแก่ประชาชน ขณะที่ยังเหลือพื้นที่เสี่ยงภัยอีกจำนวนหนึ่งที่ยังไม่ได้ติดตั้งสัญญาณเตือนภัย ซึ่งทางจังหวัดได้เสนอของบประมาณจากกระทรวงมหาดไทยเป็นการเร่งด่วนแล้ว
 
, อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่