ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา

  
     ธนาคารแห่งประเทศไทยคาดการณ์แนวโน้มเศรษฐกิจการลงทุนภาคเหนือไตรมาสที่ 1 ของปีนี้ ปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสที่ผ่านมา เกือบทุกภาคธุรกิจ ยกเว้นอุตสาหกรรมรถยนต์และชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ที่ยังคงชะลอตัว
นางสุภาวดี ปุณศรี ผู้อำนวยการอาวุโสธนาคารแห่งประเทศไทยสำนักงานภาคเหนือ แถลงข่าวผลการสำรวจแนวโน้มธุรกิจของผู้ประกอบการในภาคเหนือ ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยออกสำรวจระหว่างเดือนตุลาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 ภาวะแนวโน้มธุรกิจภาคเหนือโดยรวมไตรมาสที่ 1 ปี 2555 คาดว่าปรับตัวดีขึ้นจากไตรมาสก่อนหน้าและเข้าสู่แนวโน้มปกติได้เร็วกว่าของประเทศ แรงส่งจากภาคการท่องเที่ยวยังดีต่อเนื่อง ผลกระทบเชิงบวกจากอุทกภัยในภาคกลาง รวมถึงมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายและฟื้นฟูหลังน้ำลดของภาครัฐ ส่งผลให้ธุรกิจและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องมีธุรกรรมทางเศรษฐกิจเพิ่มขึ้น โดยพบว่าสำนักงานส่งเสริมการลงทุนภาคเหนือ ได้อนุมัติส่งเสริมการลงทุนทั้งปี 28,000 ล้านบาท ส่วนหนึ่งอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
อย่างไรก็ตามปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจในยุโรปและปัจจัยในประเทศ เช่น มาตรการปรับขึ้นค่าจ้างแรงงาน นโยบายลดการแทรกแซงราคาพลังงาน และการบริหารจัดการน้ำ ก่อให้เกิดความกังวลใจต่อภาวะต้นทุนและความเชื่อมั่นของผู้ประกอบการ ภาคอุตสาหกรรม สินค้าเกษตรแปรรูปขยายตัวดี ส่วนสินค้าอิเล็กทรอนิกส์มียอดส่งออกลดลง การบริโภคภาคเอกชน สินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นขยายตัวสูง ขณะที่รถยนต์ยังผลิตได้จำกัด ธุรกิจท่องเที่ยวและบริการได้รับอานิสงส์จากการจัดงานมหกรรมพืชสวนโลกฯ และสภาพอากาศที่หนาวเย็นนาน ธุรกิจบ้านจัดสรรขยายตัวตามความต้องการที่อยู่อาศัยในเชียงใหม่ซึ่งมีแนวโน้มสูงขึ้นต่อเนื่อง ขณะที่ภาคการลงทุนธุรกิจส่วนหนึ่งวางแผนลงทุนเครื่องจักรเพิ่มเติมทั้งเพื่อลดต้นทุนและทดแทนแรงงาน สำหรับประเด็นนโยบายที่ต้องติดตามสำหรับนโยบายการเงินในระยะต่อไป ปัจจัยนอกประเทศคือแนวทางการแก้ไขหนี้สาธารณะของกลุ่มประเทศยุโรปที่เศรษฐกิจอาจถดถอยรุนแรงและส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ผ่านทางภาคเศรษฐกิจจริงและตลาดการเงิน ส่วนปัจจัยในประเทศนั้นต้องจับตานโยบายและแนวทางปฏิบัติของภาครัฐในเรื่องการบริหารจัดการน้ำเพื่อสร้างความเชื่อมั่นต่อภาคการผลิต นักลงทุน และผู้บริโภค สำหรับสนับสนุนการฟื้นต่อของเศรษฐกิจไทย
 
6 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:36 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา สวท.เชียงใหม่