คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ 30 ปี

  
     คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เฉลิมฉลองการครบรอบการก่อตั้งคณะวิจิตรศิลป์ 30 ปี พร้อมจัดนิทรรศการศิลปะนานาชาติ ซึ่งมีศิลปินจากต่างประเทศและในประเทศกว่า 50 คน
คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานครบรอบ 30 ปี การก่อตั้งคณะ โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการศิลปะนานาชาติ The Same Rain Sam Wind 2012 ระหว่างวันที่ 1-14 กุมภาพันธ์ 2555 ณ หอนิทรรศการศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นิทรรศการดังกล่าว จัดโดยสาขาประติมากรรม ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม โดยได้เชิญศิลปินจากต่างประเทศทั่วโลก เช่น ประเทศอเมริกา อังกฤษ อินเดีย สิงคโปร์ มาเลเซีย โครเอเชีย สโลเวเนีย เซอร์เบีย บอสเนีย บัลแกลเรีย มาเซโดเนีย มอนเตนิโกร จำนวน 28 คน ทั้งคณาจารย์จากคณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศิลปินของเมืองไทย จำนวน 27 คน รวมทั้งสิ้น 55 คน โดยศิลปินแต่ละประเทศสร้างสรรค์ศิลปะที่หลากหลาย ด้วยวัฒนธรรม ประเพณี ลักษณะภูมิประเทศ ความคิดที่แตกต่างกัน แต่สามารถหลอดรวมเป็นงานศิลปะได้อย่างลงตัว โดดเด่นและมีเอกลักษณ์ มีแนวคิดเป็นของตนเอง ประกอบด้วยงานศิลปะ ประเภท จิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ มัลติมีเดีย ศิลปะการแสดงสด และศิลปะการจัดวาง
โดยศิลปินทั้งหมดเหล่านี้ ได้เริ่มสร้างสรรค์งานศิลปะและสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 20-30 มกราคม 2555 ณ ภาควิชาภาพพิมพ์ จิตรกรรมและประติมากรรม คณะวิจิตรศิลป์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
6 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:37 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ - นริศรา สวท. เชียงใหม่