ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเหนือกำลังรวบรวมปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทนำเสนอรัฐบาล

  
     ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือระบุ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเหนือกำลังรวบรวมปัญหาที่เกิดจากผลกระทบของการขึ้นค่าแรงเป็น 300 บาทเพื่อนำเสนอรัฐบาล
นายยุทธพงศ์ จิรประภาพงศ์ ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือ กล่าวถึงนโยบายการขึ้นค่าแรงงานวันละ 300 บาทว่า เป็นกฎหมายของไทยที่ผู้ประกอบการต้องปฏิบัติตาม ทั้งนี้พบว่าอุตสาหกรรมที่ส่งสินค้าไปยุโรป ได้รับผลกระทบมากที่สุด เนื่องจากค่าแรงเพิ่ม แต่ไม่สามารถเพิ่มราคาได้ เบื้องต้นสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือเห็นด้วยกับการขึ้นค่าแรง แต่รัฐบาลควรมองรอบด้าน โดยเฉพาะจังหวัดเล็ก ๆที่อาจจะไม่สามารถแข่งขันได้ ขณะที่สินค้าที่มีการสั่งซื้อล่วงหน้าที่มีการตกลงราคากันแล้วก็ไม่สามารถผลักภาระเป็นค่าขายสินค้าได้ ซึ่งตกหนักที่ผู้ประกอบการต้องแบกรับภาระ อย่างไรก็ตามสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกำลังรวบรวมปัญหาของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมภาคเหนือ 17 จังหวัด เพื่อนำเสนอรัฐบาล เพื่อให้ช่วยสนับสนุนในบางเรื่อง
ประธานสภาอุตสาหกรรมภาคเหนือกล่าวว่า ขอให้รัฐบาลมองปัญหาให้ครบทุกด้าน เช่น การควบคุมราคาข้าวแกงและน้ำดื่ม ขณะที่ต้นทุนวัตถุดิบราคาสูง การรับจำนำข้าว และถั่ว แต่สั่งนำเข้าถั่วเหลืองจากต่างประเทศเข้ามา ซึ่งปัญหาจะตามมาภายหลัง ภาคอุตสาหกรรมนั้นลงทุนสูง โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการ์เม้นท์ ที่มีการสั่งล่วงหน้า และกำหนดราคาตายตัวไว้แล้ว ควรมีการศึกษาเป็นกรณีด้วย
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:13 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา-นริศรา สวท.เชียงใหม่