การเปิดประชาคมอาเซียนส่งผลกระทบให้แรงงานไร้ฝีมือลดลง ผู้ประกอบการควรวางแผนย้ายฐานการผลิตเพื่อลดต้นทุน

  
     เลขาธิการ BOI ระบุ การเปิดประชาคมอาเซียนอันอาจจะส่งผลกระทบให้แรงงานไร้ฝีมือลดลง ผู้ประกอบการควรวางแผนย้ายฐานการผลิตไปยังประเทศเพื่อนบ้านเพื่อลดต้นทุน
นางอรรชกา สีบุญเรือง เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน หรือ บีโอไอ.กล่าวถึงกรณีที่จะเปิดประชาคมอาเซียนในปี 2558 ส่งผลให้แรงงานต่างด้าว โดยเฉพาะแรงงานชาวพม่า อาจจะออกนอกประเทศน้อยลง ไทยจะอยู่ในภาวะขาดแคลนแรงงานว่า เรื่องดังกล่าวกำลังเป็นที่จับตา นักลงทุนไทยควรเตรียมตัวย้ายฐานการผลิต เช่น อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงานไร้ฝีมืออาจจะต้องไปผลิตในประเทศที่แรงงานจำนวนมากและค่าแรงไม่แพง ขณะที่ในประเทศไทยต้องผลิตแรงงานฝีมือเพิ่มขึ้น ใช้เครื่องจักรเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้า นำเครื่องจักรมาใช้แทนแรงงานคน ดังที่นักลงทุนหลายประเทศดำเนินการมาแล้ว เช่น การไปลงทุนในประเทศเพื่อนบ้านเพื่อหลบเลี่ยงภาษีแพง หรือเพื่อให้ใกล้ตลาดจำหน่าย โดยต้องหาหุ้นส่วนท้องถิ่นในประเทศนั้น ๆ ร่วมธุรกิจด้วย
สำหรับตลาดที่น่าสนใจคือตลาดเอเชีย เช่น พม่า ก็มีทรัพยากรธรรมชาติจำนวนมาก แรงงานจำนวนมาก และราคาถูก ลู่ทาง Contact Farming ก็น่าจะสดใส เวียดนาม มีแรงงานจำนวนมาก และตลาดใหญ่ อินโดนีเซีย ตลาดใหญ่มีกำลังซื้อสูง อาฟริกาใต้ เป็นตลาดใหม่ที่น่าลงทุน หากนักลงทุนสำรวจความเป็นไปได้ก็มีโอกาสในการลงทุนอย่างมาก
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:43 น. , อ่าน 1183  

 ข่าวโดย   ธนวันต์-ชาลิสา-นริศรา สวท.เชียงใหม่