มัสยิด 17 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ทำพิธีละหมาดฮายัด ดูอาร์ ขอพรให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร

  
     ที่จังหวัดเชียงใหม่ประชาชนยังคงสวมเสื้อสีเหลืองแสดงสัญลักษณ์เพื่อถวายความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ โดยหลายหน่วยงานยังจัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา หลายหน่วยงานได้จัดสถานที่สำหรับลงนามถวายพระพรไว้ด้านหน้าสำนักงานสำหรับบุคลากรและประชาชนทั่วไป ขณะที่มัสยิดทั้ง 17 แห่งในจังหวัดเชียงใหม่ได้มีประชาชนชาวไทยมุสลิมทำพิธีละหมาดฮายัด ดูอาร์ขอพรพระเจ้าเพื่อให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวร นายพลางกูล วงศ์ลือเกียรติ ประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่าชาวไทยมุสลิมต่างวิตกห่วงใยอยากให้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว โดยการสวดฮายัดนี้ถือเป็นพิธีสำคัญทางศาสนาอิสลามที่ชาวไทยมุสลิมในเชียงใหม่ต่างนัดหมายกันทำพิธีดังกล่าวขึ้นพร้อมกันทั้ง 17 มัสยิดในเชียงใหม่ ขณะเดียวกันสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้เปิดหน้าประชาสัมพันธ์ผ่านเวปไซต์ www.prdnorth.in.th ประชาสัมพันธ์ติดตามความเคลื่อนไหวพระอาการประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยเชื่อมโยงกับเวปไซต์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง รวบรวมพระราชประวัติ พระราชพิธีสำคัญ แนวพระราชดำริ และพระบรมราโชวาท ปรากฏว่าประชาชนให้ความสนใจเข้าเยี่ยมชมเวปไซต์จำนวนมาก
 
, อ่าน 1214  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่