เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์เข้ายื่นหนังสือต่อต้านการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112

  
    เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กว่า 200 คน เข้ายื่นหนังสือต่อต้านและขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับการเรียกร้องให้แก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112
เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์กว่า 200 คน นำโดย นางนิตยาพร สุวรรณชิน ผู้ประสานงานเครือข่าย เข้ายื่นหนังสือต่อ หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดกำชับข้าราชการทุกคนสอดส่องดูแลไม่ให้มีการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อันเป็นศูนย์กลางศรัทธาของประชาชนซึ่งอาจจะนำไปสู่ความแตกแยกภายในชาติ โดยเฉพาะบางพื้นที่ในหลายจังหวัดภาคเหนือ เพื่อปฏิบัติตามแนวนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และเรียกร้องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดดำเนินการทางกฎหมายอย่างเคร่งครัดกับกระบวนการเคลื่อนไหวเรียกร้องให้แก้ไขหรือล้มเลิกกฎหมายอาญามาตรา 112
อย่างไรก็ตาม เพื่อปกป้องพระเกียรติภูมิของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสถาบันพระมหากษัตริย์ เครือข่ายคนเชียงใหม่ปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการรณรงค์เผยแพร่พระราชกรณียกิจ การเสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมพสกนิกรในถิ่นทุรกันดาร และโครงการพระราชดำริต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
 
8 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:59 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ชาลิสา-นริศรา ทีมข่าว สวท. เชียงใหม่