ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

  
     ทุกภาคส่วนในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมลงนาม MOU เพื่อดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด พร้อมปฏิบัติตามนโยบายการแก้ไขปัญหายาเสพติดในระดับชาติ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในการลงนามบันทึกข้อตกลงร่วมกัน(MOU) ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ โรงแรมฮอลิเดย์ การ์เด้น จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ ส่วนท้องถิ่น ทหาร ตำรวจ เข้าร่วมลงนามในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียง
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดภายใต้การบริหารราชการแผ่นดินของนางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เป็นที่ประจักษ์ถึงความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล การประกาศให้นโยบายยาเสพติดเป็น วาระแห่งชาติ สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ ทุกภาคส่วนได้ระดมสรรพกำลังในการดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างแข็งขัน เพื่อแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ โดยได้มีการลงสาระเกี่ยวกับนโยบายป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ทั้ง 8 ข้อ ในการลงนาม MOU ครั้งนี้ ซึ่งเป็นสาระเมื่อครั้งที่นายกรัฐมนตรีประชุมเพื่อมอบนโยบาย ในวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2555 ที่ผ่านมา ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล ได้แก่ ลดความรุนแรงของปัญหายาเสพติดในทุกพื้นที่ให้ได้ร้อยละ 80 นำผู้เสพยาเสพติดเข้ารับการบำบัดรักษา จำนวน 4 แสนคน และให้ผู้บำบัดร้อยละ 80 ไม่กลับไปใช้ยาเสพติดอีก โดยการดำเนินการเชิงรุกให้เป็นไปตามเป้าหมาย ให้เข้มงวดกวดขันสถานบันเทิงที่ละเมิดกฎหมาย ดำเนินมาตรการปราบปรามและยึดทรัพย์สินอย่างต่อเนื่อง ด้านป้องกัน จะต้องพัฒนาความร่วมมือกับต่างประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน องค์กรต่างๆ และภาคประชาชนให้แจ้งเบาะแสกับทางราชการ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ให้ปลอดจากความเสี่ยงด้านยาเสพติด ให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติทำงานเป็นคู่แฝดกับกระทรวงมหาดไทย ผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ต้องทำงานคู่กัน ให้กองทัพ หรือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพิ่มประสิทธิภาพการสกัดกั้นชายแดนเพื่อป้องกันการลักลอบนำยาเสพติดเข้าประเทศ และให้ทุกฝ่ายช่วยกันขับเคลื่อนงานเชิงรุก เพื่อลดปัญหายาเสพติดในสังคมตลอดจนการดูแล เยียวยา เจ้าหน้าที่ผู้ได้รับความเดือดร้อน จากการปฏิบัติหน้าที่ด้านยาเสพติดอย่างจริงจัง
ทั้งนี้ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ยังเน้นย้ำให้ผู้ที่มีความรับผิดชอบทุกฝ่าย ให้ความสำคัญและดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ในระยะ 6 เดือนนี้ เพื่อลดระดับปัญหายาเสพติดของจังหวัด และให้เกิดความสงบสุขต่อสังคม
 
9 กุมภาพันธ์ 2555 , 15:10 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์-ชาลิสา สวท. เชียงใหม่