นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เพื่อเตรียมร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น

  
    นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงจังหวัดเชียงใหม่แล้ว เพื่อเตรียมร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น โดยปีนี้ทางโรงเรียนเตรียมมอบรางวัลมงกุฎเพชรยุพราชแก่นายกรัฐมนตรีด้วย
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เดินทางถึงท่าอากาศยานทหาร กองบิน 41 เชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และคณะให้การต้อนรับ หลังจากนั้นได้เดินทางต่อไปยังโรงแรมรติล้านนา เพื่อพักผ่อนอิริยาบถ หลังจากนั้นมีกำหนดเดินทางไปยังโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่เคยศึกษาในชั้นมัธยมศึกษาเพื่อร่วมงานคืนสู่เหย้า ชาวบ้านเย็น ร่วมงานเลี้ยงสังสรรค์กับศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน โดยปีนี้โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้พิจารณายกย่องและประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลมงกุฎเพชรยุพราชแก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่สถาบันและประเทศชาติ
หลังจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะไปรับประทานอาหารเย็นที่ร้านอาหารเรือนร่มไม้บาหลี ก่อนจะเข้าพักค้างแรมที่โรงแรมรติล้านนา
นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ณ ห้องประชุมดอยคำ มูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ก่อนที่จะเดินทางกลับในช่วงบ่าย
 
9 กุมภาพันธ์ 2555 , 16:56 น. , อ่าน 1210  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่