ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติในช่วงฤดูร้อนของภาคเหนือ ปี 2555

  
    ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือ ประกาศเตือนภัยธรรมชาติในช่วงฤดูร้อนของภาคเหนือ ปี 2555 ในเดือนมีนาคมและเมษายน จะมีพายุฤดูร้อนในบางวัน ซึ่งจะส่งผลให้เกิดพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และอาจเกิดลูกเห็บด้วย
ฤดูร้อนของประเทศไทย ปี 2555 จะเริ่มต้นกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยจะมีอากาศร้อน และมีฟ้าหลัว (หมอกแดด) ในตอนกลางวัน ระยะที่มีอากาศร้อนจัดส่วนมากจะอยู่ในช่วงกลางเดือนมีนาคมถึงปลายเดือน เมษายน บางช่วงจะมีฝนตก ฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางของเดือนพฤษภาคม แล้วจะเริ่มเข้าสู่ฤดูฝน ภัยธรรมชาติ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในช่วงฤดูร้อน ของภาคเหนือ ปี 2555 ได้แก่ พายุฤดูร้อน เกิดได้บางวันในเดือนมีนาคม และเมษายน ซึ่งเป็นพายุฝนฟ้าคะนอง พายุลมแรง และอาจเกิดลูกเห็บตกลงมาด้วย ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งปลูกสร้าง ตลอดจนพืชผลทางการเกษตรได้ จึงควรติดตามสภาพอากาศ ดูแลสิ่งปลูกสร้างให้แข็งแรง ตัดแต่งกิ่งไม้ ค้ำยันลำต้นไม้ผลที่ไม่มีรากแก้ว ปลูกไม้ยืนต้น เช่น สนทะเล ทำแนวกันลม สภาวะความแห้งแล้ง ฤดูร้อนปีนี้อากาศร้อนมากกว่าปีที่แล้ว และปริมาณฝนจะน้อยกว่าปีที่แล้ว อย่างไรก็ดีฝนที่ตกลงมาในปีนี้อาจไม่พอเพียงกับการอุปโภค บริโภค และการใช้น้ำเพื่อการเกษตร โดยเฉพาะพื้นที่ที่เคยแล้งซ้ำซากและอยู่นอกเขตชลประทาน สำหรับปีนี้ความแห้งแล้งในภาคเหนืออาจเกิดขึ้นได้บางพื้นที่ จึงควรใช้น้ำอย่างประหยัดและวางแผนการใช้น้ำให้มีประโยชน์สูงสุด ส่วนอัคคีภัย ไฟป่า และหมอกควัน อากาศร้อนและแห้ง จะเอื้ออำนวยต่อการเกิดอัคคีภัย ตลอดจนไฟป่าได้ง่าย และทำความเสียหายมาก ยากแก่การควบคุม จึงควรดูแลดับฟืนไฟทุกครั้ง ทำแนวกันไฟในพื้นที่เสี่ยงภัย ยกเลิกการเผาวัสดุในที่โล่งแจ้งทุกชนิด ลดฝุ่นจากการก่อสร้าง ตรวจสภาพรถยนต์ให้ดีไม่ปล่อยควันดำ ทำให้เสียสุขภาพ มีโอกาสเป็นมะเร็งปอดสูง และทำให้สูญเสียเศรษฐกิจการท่องเที่ยว
พายุไซโคลน ในทะเลอันดามัน ช่วงปลายเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม อาจเคลื่อนตัวเข้าใกล้ด้านตะวันตกของภาค ทำให้มีฝนตกหนัก น้ำป่าไหลหลาก น้ำท่วมฉับพลัน และดินโคลนถล่มได้ จึงควรซักซ้อมความพร้อมอพยพ และติดตามสภาพอากาศ จึงขอให้ประชาชน และเกษตรกร ในภาคเหนือ โดยเฉพาะพื้นที่เสี่ยงภัยธรรมชาติดังกล่าว เตรียมพร้อมรับสถานการณ์ วางแผนป้องกัน และระวังภัยธรรมชาติ ซึ่งจะทำความเสียหายแก่ชีวิต ทรัพย์สินสิ่งปลูกสร้าง และพืชผลทางการเกษตร ในช่วงฤดูร้อนปี 2555 ตลอดจนร่วมมือร่วมใจซักซ้อมความพร้อมอพยพหลบภัย
 
9 กุมภาพันธ์ 2555 , 17:01 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่