นายกรัฐมนตรีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น และรับโล่รางวัลมงกุฎเพชรยุพราช

  
     นายกรัฐมนตรีร่วมงานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น และรับโล่รางวัลมงกุฎเพชรยุพราช ในฐานะศิษย์เก่าที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่สถาบันและประเทศชาติ
นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีเป็นประธานในพิธีเปิด งานคืนสู่เหย้าชาวบานเย็น ณ สนามโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ระหว่างคณาจารย์ ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันประจำปีของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย โรงเรียนที่นายกรัฐมนตรีศึกษาเมื่อครั้งมัธยมศึกษา โดยปีนี้ ได้มีพิธีมอบโล่ประกาศเกียรติคุณศิษย์เก่าดีเด่น จำนวน 35 ราย ประกอบด้วยภาครัฐ 21 ราย ภาคเอกชน 9 รายและผู้สร้างประโยชน์แก่สถาบันและสังคม 5 ราย โดยปีนี้คณะกรรมการสมาคมศิษย์เก่าและโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้พิจารณายกย่องและประกาศเกียรติคุณมอบรางวัลมงกุฎเพชรยุพราชแก่ นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีในฐานะศิษย์เก่าที่ทำงานเสียสละเพื่อสังคม สร้างชื่อเสียงเกียรติยศแก่สถาบันและประเทศชาติ เป็นครั้งแรกที่โรงเรียนได้มอบรางวัลนี้และนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ได้รับรางวัลเป็นคนแรก ซึ่งนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า รู้สึกอบอุ่นที่ได้กลับมายังสถานศึกษาที่เคยเรียนเมื่อครั้งเยาว์วัยและภาคภูมิใจที่โรงเรียนยุพราชวิทยาลัยได้ติดอันดับที่ 20 ใน 100 โรงเรียนคุณภาพของประเทศ รางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้จะเป็นกำลังใจที่จะทำความดีเพื่อสังคมและประเทศชาติต่อไป
ในงานมีพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ครบรอบ 107 ปีของการก่อตั้งโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ซึ่งโรงเรียนมีความภาคภูมิใจที่เป็นสถานที่บ่มเพาะความรู้เมื่อครั้งเยาว์วัยของนายกรัฐมนตรีหญิงคนแรกของไทย เมื่อปี 2548 ในโอกาสครบรอบ 100 ปีการก่อตั้งโรงเรียน นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร เคยได้รับการคัดเลือกให้เป็นศิษย์เก่าดีเด่นมาแล้ว โดยในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2555 นายกรัฐมนตรีมีกำหนดจะร่วมประชุมคณะกรรมการประสานงานและสนับสนุนงานโครงการหลวง (กปส.) ณ ห้องประชุมดอยคำ มูลนิธิโครงการหลวง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ และนั่งเครื่องบินโบอิ้ง 787 ที่ทดลองบินระหว่างสนามบินเชียงใหม่และสุวรรณภูมิกลับในช่วงบ่าย
 
9 กุมภาพันธ์ 2555 , 21:20 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่