องค์กร SIDA แห่งประเทศสวีเดนมอบทุนฝึกอบรมประกอบการธุรกิจ SMEs ให้แก่ผู้ประกอบการและผู้สนใจ โดยจะฝึกอบรมที่ประเทศสวีเดน

  
     นางศุพจี นิลอุบล กงสุลกิติมศักดิ์สวีเดนประจำภาคเหนือเปิดเผยว่า องค์กร SIDA แห่งสวีเดน ได้ให้การสนับสนุนทางการเงินต่อผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมการประกอบธุรกิจ SMEs ต่อผู้ประกอบการธุรกิจ หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวข้อง รวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจ องค์กร SIDA จะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และค่าที่พัก ส่วนค่าเครื่องบินไป-กลับกรุงเทพมหานคร – สต็อคโฮล์ม ประเทศสวีเดนนั้นผู้เข้าอบรมหรือต้นสังกัดต้องรับผิดชอบเอง โดยผู้สนใจสามารถติดต่อขอรับใบสมัครได้ที่สถานกงสุลสวีเดนประจำภาคเหนือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคม ศกนี้ โดยการอบรมดังกล่าวจะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อผู้ประกอบการหรือผู้สนใจสามารถพัฒนาต่อยอดความรู้เพื่อนำมาปรับใช้ในเชิงธุรกิจได้ตรงตามความต้องการตลาดสากล สำหรับการอบรมดังกล่าวจะเริ่มในราวกลางเดือนเมษายน 2550 ผู้สนใจสามารถขอใบสมัครที่สถานกงสุลสวีเดนประจำภาคเหนือ เลขที่ 186/48 หมู่บ้านกรีนวัลเลย์ ตำบลแม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 หมายเลขโทรศัพท์ 0-5329-8632 หรือทาง e-mail : swedenconsulcm@yahoo.com ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 1 ธันวาคมศกนี้
 
, อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่