ผู้ป่วยไข้เลือดออกในจังหวัดเชียงใหม่ปีนี้ 221 คนแล้ว มาจากอำเภอฝางมากที่สุด ขณะที่อีก 3 อำเภออยู่ในภาวะเสี่ยงที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ

  
     นพ.สุรสิงห์ วิศรุตรัศม์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงสถานการไข้เลือดออกในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ว่า ตั้งแต่เดือนมกราคม 2549 ถึงปัจจุบันพบว่ามีผู้ป่วยที่มีอาการ 456 ราย หลังจากส่งตรวจพิสูจน์พบว่าเป็นไข้เลือดออก 221 ราย โดยเฉพาะเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาพบผู้ป่วยมีอาการ 283 ราย พบที่อำเภอฝางมากที่สุด จากการตรวจสอบพบว่าเป็นในกลุ่มแรงงานต่างด้าวและชาวไทยภูเขา และขณะนี้จำนวนผู้ป่วยลดน้อยลงจนเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ว อย่างไรก็ตามยังต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะช่วงชุกของไข้เลือดออกยังมีระยะเวลาอีกเดือนครึ่งคือจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้ เพราะเป็นช่วงที่มีฝนตกชุก โดยอำเภอที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษในจังหวัดเชียงใหม่คืออำเภอฮอด อำเภอแม่แตง และอำเภอจอมทอง เพราะขณะนี้พบว่ามีผู้ป่วยใหม่เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ ใน 3 อำเภอดังกล่าว สำหรับไข้เลือดออกนั้นมีความรุนแรง 3 ระดับเรียงจากน้อยไปหามากคือ ไข้เด็งกิ ไข้เลือดออก และไข้เลือดออกที่มีภาวะช็อค การป้องกันคือต้องร่วมกันกำจัดลูกน้ำยุงลาย และตัวแก่ของยุง โดยจังหวัดเชียงใหม่เคยมีสถิติผู้ป่วยสูงสุดในรอบ 5 ปีคือปี 2546 มีผู้ป่วยไข้เลือดออกสูงกว่าพันหนึ่งร้อยคน
 
, อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่