จังหวัดเชียงใหม่เตรียมจัดงานล้านนาแฟชั่น 2006 ต้นเดือนหน้า ผลักดันเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนธุรกิจแฟชั่นผ้าไทยล้านนาที่มีคุณภาพสู่สายตาชาวโลก

  
     นายสุวัฒน์ ตันติพัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วยนายวัยรักษณ์ วลัยลักษณ์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่และ นายสมพร วิริยานุพงศ์ พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ร่วมแถลงข่าวการเตรียมจัดงานล้านนาแฟชั่น 2006 ทั้งนี้เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดกลุ่มล้านนาในการสร้างฐานเศรษฐกิจใหม่ สร้างกระแสความตื่นตัวในการนำเอกลักษณ์ และภูมิปัญญาท้องถิ่นล้านนามาใช้ในธุรกิจแฟชั่นผ้าไทยล้านนา เพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการในโครงการให้สามารถเข้าสู่สภาวะแข่งขันในตลาดเป้าหมายอย่างมีคุณภาพและมาตรฐานสูงขึ้น สร้างมูลค่าเพิ่มทั้งภายในและภายนอกประเทศของธุรกิจแฟชั่นผ้าไทยล้านนา อันเป็นรากฐานให้จังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์กลางด้านการค้าการลงทุนธุรกิจแฟชั่นผ้าไทย(ล้านนา) ที่มีคุณภาพระดับสากลสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่ากลุ่มล้านนาตั้งเป้าเป็นผู้นำด้านแฟชั่นล้านนา เน้นภูมิปัญญาท้องถิ่น และพัฒนาอย่างสอดคล้อง มีความหลากหลายตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค อันจะส่งผลถึงการแก้ปัญหาความยากจน เพิ่มรายได้ กระจายงานให้ประชาชนในพื้นที่ งานล้านนาแฟชั่น 2006 จัดระหว่างวันที่ 2-6 สิงหาคม 2549 ณ บริเวณชั้น G ศูนย์การค้าเซ็นทรัลแอร์พอร์ตพลาซ่า จังหวัดเชียงใหม่ ในงานมีการจำหน่ายเสื้อผ้าแฟชั่น และผ้าพื้นเมืองประยุกต์ของกลุ่มล้านนา การประกวดออกแบบของดีไซเนอร์ การประกวดศิลปะผ้าพันหุ่น แฟชั่นโชว์ผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่และการแสดงประกอบ
 
, อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวรรณ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่