เสวนาเรื่องการบูรณาการและพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมระดับพื้นที่ ที่เชียงใหม่

  
    
กระทรวงยุติธรรม จัดเสวนาเรื่องการบูรณาการและพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมระดับพื้นที่ ที่เชียงใหม่ เพื่อนำข้อมูลที่ได้รับนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติ
กองงานคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ สำนักงานกิจการยุติธรรม กระทรวงยุติธรรม จัดเสวนาเรื่องการบูรณาการและพัฒนางานด้านกระบวนการยุติธรรมระดับพื้นที่ ณ ศูนย์ประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด โดยมีผู้แทนจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม กรมการปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชนและสื่อมวลชนร่วมเวทีเสวนา
นายสมณ์ พรหมรส รองผู้อำนวยการสำนักงานกิจการยุติธรรมกล่าวว่าการจัดเสวนาดังกล่าวจะจัดในส่วนภูมิภาค 3 จังหวัดได้แก่ สุราษฎร์ธานี เชียงใหม่และขอนแก่น เพื่อรวบรวมข้อมูล ศึกษา วิเคราะห์และประสานงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการงานในกระบวนการยุติธรรม บูรณาการและประสานความร่วมมือระหว่างกัน นำเสนอปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติงานในกระบวนการยุติธรรมเพื่อนำเสนอคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมแห่งชาติพิจารณาเพื่อหาแนวทางแก้ไข
ที่ผ่านมามีการร้องเรียนผ่านคณะกรรมการการยุติธรรมแห่งชาติ ข้อเรียกร้องเด่น ๆ จะเป็นการเรื่องเกี่ยวกับการให้บริการประชาชนสองมาตรฐาน ส่วนภาคใต้ก็มีการร้องเรียนเรื่องความยุติธรรม ซึ่งข้อมูลที่ร้องเรียนจะนำสู่การนำเสนอคณะกรรมการเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขกระบวนการยุติธรรมต่อไป
 
30 มีนาคม 2555 , 13:40 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่