จังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งระบบเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม 243 หมู่บ้านเสี่ยง

  
    
จังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งระบบเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่ม 243 หมู่บ้านเสี่ยงใน 22 อำเภอ นำร่อง 8 จังหวัดภาคเหนือ
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาระบบตรวจวัดสำหรับเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มจังหวัดเชียงใหม่ ณ โรงแรมเชียงใหม่ แกรนด์วิว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีเปิด
นายคมสัน สุวรรณอำภา หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่ารัฐบาลได้อนุมัติงบประมาณ 12 ล้านบาทเพื่อให้จังหวัดเชียงใหม่ติดตั้งระบบเตือนภัยเฝ้าระวังน้ำป่าไหลหลากและโคลนถล่มในพื้นที่เสี่ยง 243 หมู่บ้านใน 22 อำเภอ ให้ครอบคลุมพื้นที่เสี่ยงภัยทั้งหมด ขณะนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว จะดำเนินการติดตั้งให้แล้วเสร็จภายในเดือนเมษายน 2555 นี้ โดยจังหวัดเชียงใหม่จะเป็นจังหวัดนำร่องของ 8 จังหวัดภาคเหนือที่มีปัญหาลักษณะเดียวกัน
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่พื้นที่เสี่ยงภัยที่มีจุดเสี่ยงภัยดินโคลนถล่มหลายจุดคือ อำเภอฝาง อำเภอแม่แจ่ม อำเภออมก๋อยและอำเภอกัลยาณิวัฒนา ซึ่งจะต้องเพิ่มความเข้มให้ความรู้ประชาชน ให้รู้ลักษณะน้ำป่าไหลหลาก ดินโคลนถล่ม การเคลื่อนย้ายอพยพคน และเทคโนโลยีเครื่องเตือนภัยที่นำไปติดตั้ง
 
30 มีนาคม 2555 , 13:45 น. , อ่าน 1222  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่