งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 14 เริ่มขึ้นแล้วที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่

  
     งานทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 14 เริ่มขึ้นแล้วที่ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญเลือกชม เลือกซื้อผ้าทอมือฝีมือดีรับเทศกาลสงกรานต์ งานจัดถึงวันที่ 8 เมษายนนี้
สมาคมส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมไทย สาขาเชียงใหม่-ลำพูน จัดงาน ทอเส้นฝ้าย สานเส้นใย ใส่สีธรรมชาติ ครั้งที่ 14 ณ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 ถนนทุ่งโฮเต็ล เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการผ้าทอมือจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้นำสินค้ามาจำหน่าย เพื่อให้ทราบทิศทางความต้องการของลูกค้า และเป็นทางเลือกให้ลูกค้าเลือกซื้อเสื้อผ้าเพื่อใช้ในเทศกาลสงกรานต์หรือปีใหม่เมือง ในงานมีการผสมผสานกันระหว่างผ้าชนเผ่ากับผ้าพื้นเมือง กว่า 300 ร้าน มีทั้งผ้าผืน เสื้อผ้าสำเร็จรูป และของใช้ ของตกแต่งมากมาย งานดังกล่าวเพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 เพื่อให้ตลาดผ้าทอพื้นเมือง แข่งขันกับประเทศอื่นได้ เนื่องจากการตกแต่งที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว การย้อมสีธรรมชาติ ถือเป็นการดูแลสิ่งแวดล้อม และเพิ่มมูลค่าของสินค้า
สำหรับผ้าทอมือของภาคเหนือได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย แหล่งกำเนิดทั้งจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน มีลวดลายเป็นเอกลักษณ์ แต่ละปีสร้างรายได้เข้าจังหวัดจำนวนมาก ในการจัดงานครั้งที่ผ่านมามียอดจำหน่ายกว่า 20 ล้านบาท การจัดงานครั้งนี้คาดการณ์จะมียอดจำหน่ายเพิ่มขึ้น ผู้ประกอบการผ้าทอมือจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน ได้พัฒนาฝีมือให้ตรงกับความต้องการของตลาด อันจะเป็นการเพิ่มรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
 
30 มีนาคม 2555 , 17:04 น. , อ่าน 1212  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่