เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กำหนดจัดงาน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 4

  
     เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี กำหนดจัดงาน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 4 ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างแสนรู้ได้
เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมจัดงาน ม่วนอ๊ก ม่วนใจ๋สืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง แอ่วเจียงใหม่ไนท์ซาฟารี ครั้งที่ 4 พร้อมจัดพิธีสุมาลาโทษรดน้ำดำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 13-16 เมษายน 2555
ดร.ศราวุฒิ ศรีสกุล ผู้จัดการพื้นที่พิเศษเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เตรียมจัดงานนี้ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมสืบสานและรักษาประเพณีอันดีงามและเพื่อเผยแพร่ให้นักท่องเที่ยวได้รับรู้ถึงความสำคัญเทศกาลวันสงกรานต์ โดยมีการจัดกิจกรรมมากมาย ได้แก่ การแสดงพื้นเมือง การสรงน้ำพระ กาดหมั้วครัวฮอม งานฝีมือของชุมชน ได้แก่ เครื่องปั้นดินเผา การทำผลิตภัณฑ์จากไม้กลึง สำหรับไฮไลท์ของงาน คือ การเล่นน้ำสงกรานต์กับช้างแสนรู้ ทั้งนี้ ในวันที่ 16 เมษายน 2555 ได้เชิญหน่วยงานต่างๆ ร่วมพิธีขอสุมาลาโทษ รดน้ำดำหัว ดร.เจ้าดวงเดือน ณ เชียงใหม่ ด้วย
นอกจากนี้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้มอบสิทธิพิเศษแก่ผู้ที่เกิดวันที่ 13-15 เมษายน สามารถเที่ยวเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ฟรี พร้อมลดค่าเข้าชมครึ่งราคา สำหรับนักท่องเที่ยวที่แต่งกายชุดพื้นเมืองและลดครึ่งราคาสำหรับผู้ที่เกิดเดือนเมษายน ในกิจกรรม Day Safari และ Night Safari
 
30 มีนาคม 2555 , 17:33 น. , อ่าน 1217  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่