ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเพิ่มรถ 300 เปอร์เซ็นต์รองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์

  
     ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เตรียมเพิ่มรถ 300 เปอร์เซ็นต์รองรับนักท่องเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์ ซึ่งคาดว่าจะมีผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะไม่ต่ำกว่าวันละ 40,000 คน
นายชาญชัย กีฬาแปง ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า ช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึงนี้ ขนส่งจังหวัดเชียงใหม่ได้เตรียมหลายมาตรการไว้รองรับผู้โดยสารรถสาธารณะ เตรียมรถไว้รองรับให้เพียงพอต่อจำนวนผู้โดยสาร ตรวจสอบอู่รถโดยสาร ผู้ประกอบการ ตรวจสอบความมั่นคงแข็งแรงของรถ ประชุมผู้ประกอบการขนส่งให้เตรียมรถเสริมให้เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ ซึ่งคาดว่าจะมีไม่ต่ำกว่าวันละ 40,000 คน โดยได้จัดเตรียมรถเสริม 400 คัน หรือร้อยละ 200-300 ของการวิ่งปกติ ทั้งเส้นทางสายกรุงเทพมหานคร-เชียงใหม่จากเดิมกว่า 100 เที่ยวเป็นกว่า 300 เที่ยวต่อวัน และเชียงใหม่ไปยังจังหวัดอื่น ๆ ทั้งนี้ขอให้ผู้โดยสารวางแผนการเดินทางล่วงหน้า จองตั๋วโดยสารก่อนวันเดินทางด้วย โดยได้มีการตั้งศูนย์คุ้มครองผู้ใช้รถโดยสารสาธารณะที่สถานีขนส่งเชียงใหม่ ทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อรองรับปัญหาของผู้โดยสาร และจัดรถเสริมตลอดเวลา
ส่วนกรณีของบริษัทกรีนบัส หรือรถเมล์เขียวได้ออกมาเรียกร้องให้ขึ้นค่าโดยสารก่อนหน้านี้เนื่องจากทนแบกรับภาระน้ำมันไม่ไหวนั้น ขณะนี้ได้ข้อยุติแล้ว คณะกรรมการควบคุมขนส่งทางบก ยังมีมติให้ตรึงราคาเดิมจนกว่าจะถึงวันที่ 25 เมษายน 2555 เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ไทยให้ประชาชน หลังจากนั้นจะนำเรื่องดังกล่าวไปสู่การพิจารณาอีกครั้ง
 
31 มีนาคม 2555 , 13:16 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่