เปิดตัวบทเพลงที่ประพันธ์เพื่อสปาไทยครั้งแรกในประเทศไทย ที่เชียงใหม่ พร้อมช้างเล่นดนตรีที่เรียกความสนใจจากประชาชนอย่างมาก

  
     เปิดตัวบทเพลงที่ประพันธ์เพื่อสปาไทยครั้งแรกในประเทศไทย ที่เชียงใหม่ พร้อมช้างเล่นดนตรีที่เรียกความสนใจจากประชาชนอย่างมาก เป็นหนึ่งในกิจกรรมเปิดตัวสปาไทยสู่ตลาดโลก
นางนฤมล ปาลวัตร ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีเปิดงานล้านนาสปาคีตาภิรมย์ ณ ลานนาฬิกา สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ซึ่งเป็นนวตกรรมล่าสุดได้มีการประพันธ์เพลง โดยใช้เครื่องดนตรีล้านนา มาบรรเลง พร้อมบทเพลงที่ประพันธ์ขึ้นใหม่ เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของล้านนา นับเป็นครั้งแรกในประเทศไทย อันเป็นการเตรียมพร้อมสู่การแข่งขันในระดับสากลอย่างแท้จริง ในงานมีการขับร้องเพลงประสานเสียงจากนักร้องประสานเสียงคณะ Music Ensemble ควบคุมโดย อาจารย์สุพจน์ สุขกลัด แขกรับเชิญคืออาจารย์ธนิต ศรีกลิ่นดี ไฮไลท์พิเศษสุดคือการชมความสามารถของช้างจากปางช้างแม่สาเล่นดนตรี คชสีสังคีต ได้ไพเราะอย่างน่าอัศจรรย์ ท่ามกลางประชาชนให้ความสนใจจำนวนมาก
งานดังกล่าวจัดภายใต้งานสัมมนาหัวข้อทิศทางและโอกาสของสปาไทยสู่ตลาดโลกระหว่างวันที่ 31 มีนาคม ถึง 1 เมษายน 2555 ณ โรงแรมโบทานิครีสอร์ทและสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ทั้งนี้เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งของธุรกิจล้านนาสปาให้สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยจัดสัมมนาผู้ประกอบการสปาทั่วประเทศเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการให้สามารถแข่งขันในตลาดโลก โดยก่อนหน้านี้ภาครัฐและเอกชนในเชียงใหม่ได้พัฒนาวิจัย รูป รส กลิ่น เสียงและสัมผัส จนได้รูปแบบการนวดแบบ Lanna Exotic ซึ่งเป็นนวตกรรมนวดแบบล้านนา และล่าสุดได้ประพันธ์เพลงเพื่อล้านนาสปา ขึ้นมาซึ่งนับว่าครบรูป รส กลิ่น เสียง สัมผัส ด้านสปาเป็นครั้งแรกของประเทศไทย
 
1 เมษายน 2555 , 11:52 น. , อ่าน 1198  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่