กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์จัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ นำสินค้าอุปโภคบริโภคและของใช้จำเป็นกว่าสองร้อยร้านค้ามาจำหน่ายราคาต่ำกว่าท้องตลาดได้มาตรฐานและคุณภาพ

  
     นายชูชาติ กีฬาแปง รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพ ณ ประเสริฐแลนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานการค้าภายในจังหวัดเชียงใหม่ กรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์จัดงานดังกล่าวขึ้นเพื่อช่วยเหลือประชาชน ลดภาระค่าใช้จ่ายจากการขึ้นราคาของสินค้า เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในประเทศ โดยนำผู้ประกอบการกว่าสองร้อยราย ทั้งสินค้าอุปโภคบริโภค ของใช้ประจำวัน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน โอทอป สินค้าเกษตร ลดราคาร้อยละ 20-40 รวมทั้งไข่ไก่ น้ำตาลทราย และน้ำมันพืชที่ราคาต่ำกว่าท้องตลาด โดยสินค้าธงฟ้าจะมีทั้งมาตรฐาน คุณภาพ ปริมาณและราคาประหยัด
สำหรับจังหวัดเชียงใหม่มีกำหนดจัดงานมหกรรมธงฟ้าลดค่าครองชีพถึงวันที่ 2 เมษายน 2555 ขอเชิญประชาชนจับจ่ายใช้สอยลดค่าครองชีพ โดยจังหวัดเชียงใหม่มีกำหนดจะจัดงานธงฟ้าลดค่าครองชีพ 5 ครั้งใน 5 อำเภอ อีก 4 ครั้งจะจัดที่อำเภอสันกำแพง แม่ริม แม่แตงและดอยสะเก็ด
 
1 เมษายน 2555 , 12:43 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่