สวนสัตว์เจียงใหม่ เตรียมจัดงาน “สีบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ป๋าเพณีปี๋ใหม่เมือง ตี้สวนสัตว์เจียงใหม่”

  
     สวนสัตว์เจียงใหม่ เตรียมจัดงาน “สีบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ป๋าเพณีปี๋ใหม่เมือง ตี้สวนสัตว์เจียงใหม่” พบ 7 กิจกรรมทางวัฒนธรรมเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยว
ประเพณีสงกรานต์ หรือ ป๋าเพณีปี๋ใหม่เมือง เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวเหนือหรือชาวล้านนา คำว่า สงกรานต์ แปลว่า การ ก้าวขึ้น ย่างขึ้น การย้ายที่ เคลื่อนที่ ซึ่งหมายถึง ดวงอาทิตย์ขึ้นสู่ราศีใหม่ คนพื้นเมืองจะนับปีตามปีใหม่เมือง พอถึงปีใหม่จะกลายเป็นอีกปีหนึ่งที่ไม่ใช่ปีเดิม อายุของเราจะเพิ่มขึ้นหรือแก่ขึ้นอีกหนึ่งปี ชาวล้านนา จึงถือโอกาสของวันปีใหม่เมือง ในการชำระสะสางสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกาย และจะเริ่มทำแต่สิ่งดีๆ ในวันขึ้นปีใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญและได้รับความนิยมของประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศมาเที่ยวชมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของสัตว์ป่าและพันธุ์พืช ตลอดจนมาพักผ่อนหย่อนใจ และเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อยู่ในดินแดนล้านนา ซึ่งมีหน้าที่ในการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจนขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม เพื่อสืบสานและส่งเสริม สนับสนุน ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ล้านนาไว้ โดยใช้ชื่อกิจกรรมว่า สีบฮีต สานฮอย ผ่อกอย ป๋าเพณีปี๋ใหม่เมือง ตี้สวนสัตว์เจียงใหม่ ซึ่งประกอบด้วยกิจกรรม การส่งน้ำพระพุทธรูปจากวัดที่มีชื่อมงคล เช่น วัดดวงดี วัดชัยมงคล วัดดับภัย กิจกรรม จุ้มน้ำเย็นก๋าย จุ้มใจ๋ปี๋ใหม่เมือง สระเกล้าดำหัวผู้สูงอายุและผ่อกอยเครื่องสักการะล้านนา การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน คีตดนตรีล้านนา ก่อเจดีย์ทราย ตัดจ้อ ตานตุง และตานไม้ก๊ำสะหลี ปี๋สะหลีปี๋ใหม่เมืองและเตียวแอ่วกาดหมั้วครัวฮอม ชมการสาธิต และเรียนรู้การตัดตุงล้านนา และทำบุญให้อาหารสัตว์ตามราศีเกิด โดยจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 13-17 เมษายน 2555
 
1 เมษายน 2555 , 14:04 น. , อ่าน 1201  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่