จังหวัดเชียงใหม่เริ่มจัดกิจกรรม ในเดือนแห่งประเพณีปี๋ใหม่เมืองแล้ว

  
     จังหวัดเชียงใหม่เริ่มจัดงานประเพณีปี๋ใหม่เมืองแล้ว โดยเริ่มต้นจากกิจกรรมประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ณ วัดเชียงมั่น
เทศบาลนครเชียงใหม่ ได้กำหนดจัดงาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2555 ตั้งแต่วันที่ 1 -15 เมษายน เริ่มต้น ในวันที่ 1-3 เมษายน กับงานประเพณีสรงน้ำพระเสตังคมณีและการแสดงศิลปะพื้นบ้านล้านนา ณ วัดเชียงมั่น จากนั้น วันที่ 7-9 เมษายน งานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุเจดีย์วัดเชียงยืน วันที่ 10-15 เมษายน การก่อเจดีย์ทรายสุดส้าว สรงน้ำพระ ประกวดปั๋นปอน ศิลปะพื้นบ้านและตุง ณ วัดเจ็ดลิน วันที่ 11-15 เมษายน งานประเพณีสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุวัดพันอ้น สมโภชพระสิงห์ กาดหมั้ว ประกวดเพลงไทยและศิลปะพื้นบ้าน งาน 716 ปีสะหลีปี๋ใหม่เมือง ถนนวัฒนธรรมคนเมืองและอาหารนานาชาติ ตั้งแต่ ข่วงท่าแพ – สี่แยกกลางเวียง วันที่ 12 เมษายน พิธีทำบุญตักบาตรครบรอบ ๗๑๖ ปีก่อตั้งเมืองเจียงใหม่ ณ ข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีบวงสรวงศาลพระภูมิเทศบาลนครเชียงใหม่ พิธีบวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์ พิธีอัญเชิญและบวงสรวงเศียรท้าวกบิลพรหมองค์มหาสงกรานต์ ณ สำนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ วันที่ 12-15 เมษายน กิจกรรมศิลปวัฒนธรรมวิถีชีวิตภูมิปัญญาล้านนา บริเวณรอบคูเมือง สรงน้ำพระสิริมังคลาจารย์,ก่อเจดีย์ทราย การแสดงศิลปะพื้นบ้าน ณ พุทธสถานเชียงใหม่ สืบสานฮีตฮอย ย้อนรอยปี๋ใหม่เมือง สรงน้ำพระ ตัดจ้อ – ตานตุง ณ วัดโลกโมฬี วันที่ 13-15 เมษายน การประกวดเทพี-เทพบุตรสงกรานต์และศิลปะพื้นบ้านล้านนา ณ ข่วงประตูท่าแพ สุขก๋าย เย็นใจ๋ ปลอดภัย ไร้แอลกอฮอล์ (อุโมงค์น้ำ) บริเวณข่วงประตูช้างเผือก วันที่ 13 เมษายน 2555 พิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2555 ณ ข่วงประตูท่าแพ ขบวนแห่การประกวดแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้องล้านนาไทยในอดีต เริ่มต้น ณ สำนักงานททท. – ข่วงประตูท่าแพ พิธีเปิดงานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ ประจำปี 2555 ประกวดเครื่องสักการะล้านนา หมากสุ่ม หมากเบ็ง ต้นดอก ต้นผึ้ง พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ประดิษฐานบนรถบุษบก ณ ข่วงประตูท่าแพ พิธีอาราธนาพระพุทธสิหิงค์ ขบวนแห่พระพุทธรูป รถนางสงกรานต์ ณ สี่แยกสันป่าข่อย – วัดพระสิงห์ วันที่ 14 เมษายน ขบวนแห่ไม้ค้ำสะหลีและขนทรายเข้าวัด เริ่มตั้งแต่ สะพานเหล็ก – วัดบริเวณถนนท่าแพ วันที่ 15 เมษายน ขบวนแห่เครื่องสักการะสระเกล้าดำหัวป้อเมืองเจียงใหม่ เริ่มต้นข่วงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ – จวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และ กิจกรรม ปี๋ใหม่เบิกบานสานฝันคนเมือง ณ ข่วงประตูท่าแพ เป็นอันสิ้นสุดกิจกรรมในประเพณีปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2555
 
1 เมษายน 2555 , 14:39 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่