โรงพยาบาลนวมินทร์ 1 และ 9 และเครือข่ายแจ้งตัวเลขยาแก้หวัดที่มีส่วนประกอบของสารซูโดอีเฟรดีนคลาดเคลื่อน 9 แสนเม็ด

  
    อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพระบุ โรงพยาบาลนวมินทร์ 1 และ 9 และเครือข่ายแจ้งตัวเลขยาแก้หวัดที่มีส่วนประกอบของสารซูโดอีเฟรดีนคลาดเคลื่อน 9 แสนเม็ด วันจันทร์นี้เจ้าหน้าที่ DSI จะเข้าตรวจสอบ
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่า กรมสนับสนุนบริการสุขภาพมีหน้าที่รับผิดชอบโรงพยาบาลเอกชน และคลินิกทั่วประเทศ เพื่อเข้าไปตรวจสอบการใช้ยาแก้หวัดที่มีส่วนผสมของสารซูโดอีเฟรดีน เบื้องต้นได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่องค์การอาหารและยาว่าโรงพยาบาลนวมินทร์ 1 โรงพยาบาลนวมินทร์9 และเครือข่าย ตัวเลขของยาที่มีส่วนประกอบของสารซูโดอีเฟรดีนคลาดเคลื่อน 9 แสนเม็ด ซึ่งเจ้าหน้าที่จากกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ ร่วมกับเจ้าหน้าที่กรมสอบสวนคดีพิเศษและองค์การอาหารและยา จะเข้าตรวจสอบในวันจันทร์ที่ 2 เมษายนนี้
อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกล่าวด้วยว่า หากโรงพยาบาลสามารถหาหลักฐานการสั่งยา และใช้ยาจริงมาแสดง ก็จะไม่มีปัญหาใด ๆ แต่หากมีประเด็นสงสัย ก็จะต้องส่งหลักฐานให้กรมสอบสวนคดีพิเศษดำเนินการต่อ ซึ่งเป็นเรื่องทางอาญาที่จะต้องหาตัวผู้รับผิดชอบต่อกรณีการหายไปของยาจำนวนดังกล่าวด้วย
ธนวันต์ ชุมแสง สวท.เชียงใหม่
 
1 เมษายน 2555 , 15:25 น. , อ่าน 1230  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่