อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานสงกรานต์ “ปีใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม”

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดงานสงกรานต์ “ปีใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม” และวันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ร่วมกับจังหวัดเชียงใหม่ เตรียมจัดงาน ปีใหม่เมือง ดอกเอื้องงาม ณ อุทยานหลวงราชพฤกษ์ ระหว่างวันที่ 11-18 เมษายน 2555 เพื่อส่งเสริม อนุรักษ์ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาและจัดแสดงกล้วยไม้ชนิดต่างๆ เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ร่วมกิจกรรมสงกรานต์แบบล้านนา รวมทั้งชมกล้วยไม้ไทยที่สวยงาม ภายในงานยังมีกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้มีส่วนร่วม ได้แก่ การสรงน้ำพระพุทธรูป การเคาะระฆังรับน้ำพระพุทธมนต์ การก่อเจดีย์ทราย กาดหมั้ว การสาธิตทำตุงและทำขนมพื้นบ้าน พร้อมชมการแสดงดนตรีพื้นเมือง ฟ้อนรำ และขบวนแห่สงกรานต์ โดยทางอุทยานหลวงพฤกษ์ ได้สร้างอุโมงค์พ่นหมอก ยาว 30 เมตร เพื่อเพิ่มความชุ่มเย็นให้กับนักท่องเที่ยวด้วย
สำหรับในวันที่ 12 เมษายน 2555 เวลา 09.00 น. จะมีพิธีเปิดงาน และสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ จะจัดงาน ปีใหม่เบิกบานสานฝันคนเมือง ครั้งที่ 3 มีการประกวดหนูน้อยแต่งกายพื้นเมืองงาม กิจกรรมสาธิตการรดน้ำดำหัวที่ถูกต้อง การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมและการร้องเพลงสุนทราภรณ์ และในวันที่ 18 เมษายน 2555 สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เครือข่ายองค์กรดำเนินงานผู้สูงอายุจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุบ้านธรรมปกรณ์เชียงใหม่และศูนย์ 3 วัย สานสายใยรักแห่งครอบครัวแม่เหียะ เตรียมจัดงาน วันผู้สูงอายุแห่งชาติจังหวัดเชียงใหม่ขึ้น โดยจะมีผู้สูงอายุเข้าร่วมงานประมาณ 5 พันคน และจะมีขบวนแห่ครัวตาน ดำหัวจากอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ การแสดงจากผู้สูงอายุ และนิทรรศการเกี่ยวกับผู้สูงอายุตลอดทั้งวันด้วย
 
1 เมษายน 2555 , 15:29 น. , อ่าน 1200  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่