กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำลังร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ธุรกิจสปามาอยู่ในระบบ เพื่อการดูแลมาตรฐาน

  
    กรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำลังร่างพระราชบัญญัติเพื่อให้ธุรกิจสปามาอยู่ในระบบ เพื่อการดูแลมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับระดับสากล ควบคุมธุรกิจแอบแฝงที่มากับสปา
นายแพทย์สมชัย ภิญโญพรพาณิชย์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพเปิดเผยว่า ปัจจุบันสปาไทยในต่างประเทศเช่นที่ดูไบ ได้รับความนิยมมาก สปาไทยกำลังไต่เข้าสู่ระดับดาวรุ่ง ขึ้นไปเทียบชั้นบาหลี อียิปต์ ตะวันออกกลาง เกาหลีเหนือ และญี่ปุ่นที่มีการประชาสัมพันธ์มาก่อน ซึ่งต้องสร้างอัตลักษณ์ให้แตกต่าง ไทยได้เปรียบเรื่องบริการ ยิ้มสยาม บวกกับศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ซึ่งสามารถนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ อย่างไรก็ตามต้องดูแลมาตรฐาน ปัจจุบันธุรกิจสปาขึ้นตรงกับกระทรวงมหาดไทย ล่าสุดกรมสนับสนุนบริการสุขภาพกำลังร่างพระราชบัญญัติเพื่อเตรียมเสนอทูลเกล้าทูลกระหม่อมลงพระปรมาภิไธย บังคับใช้ หลังจากนั้นธุรกิจสปาและบริการสุขภาพจะขึ้นตรงกับกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ สามารถตรวจสอบได้ เหมือนโรงพยาบาลเอกชนหรือคลินิกรักษาโรคทั่วไป ควบคุมได้ โดยจะต้องอยู่ภายใต้เกณฑ์ 5 ด้านที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด ทั้งเรื่องการผู้ให้บริการ การบริการ ความปลอดภัย เป็นต้น หากผ่านเกณฑ์ก็จะได้เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน จะมีความร่วมมือระหว่างกระทรวงสาธารณสุข กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงอุตสาหกรรม การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ผลักดันสปาไทยสู่ระดับเวอร์ลคลาส หรือระดับโลก ประชาสัมพันธ์ผ่านเอกอัครราชทูตประเทศต่าง ๆ เพื่อให้เข้าใจมาตรฐาน สร้างความเชื่อใจในมาตรฐานให้แก่ลูกค้าทั่วโลก โดยจะต้องมีการอบรมผู้ให้บริการสุขภาพ มีหนังสือรับรองอย่างเป็นทางการ
ปัจจุบันมีสปา 1,500 แห่งทั่วประเทศที่ขึ้นทะเบียนอย่างถูกต้อง ซึ่งน้อยมากเมื่อเทียบกับที่มีอยู่จริง หากเข้าสู่ระบบภายใต้การควบคุมของกรมสนับสนุนบริการสุขภาพแล้วจะสามารถเข้าไปตรวจสอบได้ โดยจะเข้าไปดูแลธุรกิจแอบแฝง เช่น สปาที่ให้บริการเฉพาะผู้ชาย สปาพริตตี้ หรือการแอบแฝงขายบริการทางเพศได้ด้วย
 
1 เมษายน 2555 , 16:12 น. , อ่าน 1181  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่